zamjenik župana u Požeško-slavonskoj županiji iz redova srpske nacionalne manjine  i predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine PSŽ

zamjenik župana u Požeško-slavonskoj županiji iz redova srpske nacionalne manjine  i predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine PSŽ

U NAREDNOM PERIODU ULOGA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA TREBALA BI POSTATI JOŠ ZNAČAJNIJA

Intervju : Nikola Ivanović, zamjenik župana u Požeško-slavonskoj županiji iz redova srpske nacionalne manjine  i predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine PSŽ

U NAREDNOM PERIODU ULOGA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA  TREBALA BI POSTATI JOŠ ZNAČAJNIJA

Potreban je stalni razgovor i dijalog o ostvarivanju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, o nedostacima u toj provedbi ali i o uspješnim primjerima dobre prakse kojih imamo i koji mogu biti i poticaj i putokaz za dalje .Javni govor o problemima nacionalnih  manjina nije samo kritika , to je i podrška i poticaj pripadnicima nacionalnih manjina da aktivnije djeluju u ostvarivanju svojih prava ali i poziv strukturama vlasti da tim aktivnostima daju svoju podršku, da budu dio suradnje. U tom kontekstu vrlo je važna uloga vijeća i predstavnika nacionalnih manjina  pa su novi izbori za manjinsku samoupravu koji se trebaju održati u svibnju ove godine posebno značajni. Naime mi očekujemo da će važnost i uloga vijeća u narednom periodu rasti i to upravo zbog činjenice da će se u nekim sredinama zbog rezultata popisa stanovništva izgubiti prava na dosadašnje oblike političkog predstavljanja te će odgovornost za rješavanje manjinskih pitanja gotovo presudno ovisiti upravo o radu manjinske samouprave..

  • O 20-toj obljetnici donošenja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina održano je dosta rasprava , analiza , dato ocjena itd , najvećim djelom iz vidokruga znanosti te visoke politike . Čini se da je izostalo promišljanje ostvarivanja Ustavnog zakona iz same prakse. Vi ste u ime Srpskog demokratskog foruma krajem prošle godine u Požegi organizirali jednu od rijetkih takvih rasprava. Što je ona pokazala ?

Mi smo u suradnji sa Srpskim demokratskim forumom koji je inače aktivan na području Zapadne Slavonije  organizirali stručni okrugli stol u prvom redu s ciljem da okupimo predstavnike nacionalnih manjina s područja četiri županije Zapadne Slavonije , ali i da uključimo predstavnike znanstvenog sektora i politike . Skup je organiziran i s posebnim dodatnim ciljem da bude jedan od faktora bolje motivacije predstavnika nacionalnih manjina na našem području jer smo mišljenja i procjenjujemo da njihova organiziranost i aktivnost nisu na jednom potrebnom i adekvatnom nivou i to želimo unaprijediti i dalje graditi kako bi mogli kvalitetnije raditi u nekom narednom periodu. Skup je bio i svojevrsna poruka lokalnim strukturama vlasti , da su nacionalne manjine tu, da žele djelovati i surađivati , upravo shodno Ustavnom zakonu i da je ovaj skup prava prilika da se procjeni, mirno i staloženo, koje su postavke toga zakona dobro i kvalitetno primjenjuju, a koje ne te da otvorimo razgovor kako to mijenjati u pozitivnom pravcu . Jasno nam je da ni jedan zakon nije idealan, ali tu smo da ukažemo na aktualne probleme ali i da istaknemo promjene i napredak koji je ostvaren u ovih 20ak godina. Nažalost morali smo konstatirati da često upravo na lokalnom nivou , u lokalnim sredinama nedostaje dovoljno političke volje da se relevantni manjinski zakoni provode , ali isto tako mogli smo konstatirati i niz primjera dobre prakse koje pokazuju načine i pristupe kvalitetnoj implementaciji tih zakona koja je uvijek moguća . U tom pogledu posebno bi mogli istaknuti primjer Bjelovarsko-bilogorske županije gdje predstavnici i srpske, češke, talijanske ali i drugih nacionalnih manjina odlično surađuju , i međusobno i sa strukturama vlasti , i ostvaruju dobre rezultate. S druge strane treba se suočiti i s realnim stanjem npr. upravo u Požeško-slavonskoj županiji gdje se još uvijek u velikoj mjeri suočavamo s negativnim ratnim nasljeđem , postkonfliktnim odnosima , nedostatkom povjerenja itd.  i to treba dalje prevladavati jer pozitivnih pomaka i pokazatelja imamo i treba ih dalje razvijati  kako pripadnici srpske nacionalne zajednice u javnom diskursu ne bi trpjeli pritisak prošlosti .

PREVLADATI PRITISKE PROŠLOSTI

  • Mnogi smatraju da je ključ uspješnog provođenja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina upravo lokalni nivo , ali isto tako i da su problemi pa i otpori njegovom provođenju na lokalnom nivou najjači i najizraženiji . Što je tome uzrok ? Gdje leže problemi ?

Za kvalitetnu provedbu skoro svakog zakona važno je da postoji povezanost državne i lokalne razine , a posebno je to važno upravo kada je u pitanju Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina i uopće set manjinskih zakona . No ono što sam zatekao kada sam prije godinu i po dana nastupio dužnost zamjenika županice jeste neadekvatna organiziranost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina , ali i neadekvatna podrška tim tijelima koje bi trebali dobivati od strane županije , gradova i općina . Svakako da je to povezano s nedostatkom političke volje pa i određenog povjerenja između aktera koji su involvirani u te odnose te još jednom ponavljam , postkonfliktnom situacijom koja je još prisutna u javnom diskursu odnosno činjenice da su Srbi i dalje targetirani kao problem . No, ono što je svakako nužno istaknuti i što je  nužno potrebno raditi jeste da se što više u javnosti govori o provedbi Ustavnog zakona , o nedostacima u toj provedbi ali u o uspješnim primjerima dobre prakse kojih imamo i koji mogu biti i poticaj i putokaz za dalje .Javni govor o problemima nacionalnih  manjina nije samo kritika , to je i podrška i poticaj pripadnicima nacionalnih manjina da aktivnije djeluju u ostvarivanju svojih prava ali i poziv strukturama vlasti da tim aktivnostima daju svoju podršku , da budu dio suradnje . Imamo krasan primjer npr. grada Požege gdje  na javnoj manifestaciji povodom pravoslavnog Božića predstavnici ,gradskih vlasti , predstavnici gradskih institucija pa i poduzeća dolaze na čestitanje i druženje . Nažalost to je za sada prilično usamljen slučaj u našoj županiji ali i primjer koji pokazuju da se takve stvari mogu organizirati  i biti doprinos za dobre odnose na dobrobit svih .

  • U kojoj mjeri je odgovornost na lokalnim strukturama vlasti , a u kojoj mjeri na samim manjinskim zajednicama . Što bi na nivou jednih i drugih struktura bilo bitno mijenjati kako bi se proces unaprijedio ?
  • Treba prije svega biti uporan. Situacija u svakom slučaju nije crno bijela . Imamo niz pozitivnih primjera realizacije mnogih projekata od infrastrukture pa dalje. Grade se putevi , mostovi , rješava vodoopskrba , društveni domovi i drugi važni segmenti za kvalitetniji život nacionalnih manjina i mi vidimo napredak u tom, da tako kažemo, materijalnom nivou.  Ali trebalo bi potaknuti i veći napredak u samim društvenim odnosno međuetničkim odnosima . Važno pitanje implementacije manjinskih zakona svakako ovisi i o djelovanju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i zato bi bilo od presudne važnosti da lokalne i regionalne strukture pokažu više brige za njihov rad  i da sami doprinesu boljoj suradnji s ovim manjinskim tijelima i institucijama. Vijeća su pozvana da sudjeluju u javnom životu svojih sredina i u upravljanju lokalnim poslovima od interesa za nacionalne manjine ( a to je, nemojmo zaboraviti, često i interes šire zajednice ).  Naravno, odnose treba graditi obostrano i na pripadnicima nacionalnih manjina je isto tako i obveza i odgovornost da iskažu  volju , želju , otvorenost i i uopće spremnost na suradnju i ja vjerujem da ćemo u narednim periodima koji su pred nama dostići županije u kojima su ti procesi puno bolje zaživjeli. Treba otvoreno govoriti o svim pitanjima . Kako o onome što nije učinjeno tako i onome što je dobro učinjeno . Mi često , kada govorimo o implementaciju Ustavnog zakona zaboravljamo na sveobuhvatnost tog zakona i i njegovu implementaciju reduciramo isključivo na probleme, čemu nažalost značajno doprinose i mediji jer su se uglavnom spremni baviti samo negativnim  aspektima kao što su npr. postavljanje dvojezičnih tabli ili problemi u obrazovanju što jesu problemi, ali istovremeno se zanemaruju pozitivni pokazatelji i primjeri .

VIŠE BRIGE ZA MANJINSKE INSTITUCIJE

  • Kako uopće ocjenjujete značaj i ulogu vijeća i predstavnika u sustavu ostvarivanja manjinskih prava i manjinske politike ? Kako unaprijediti njihov rad, djelovanje i ulogu ?

Tamo gdje imaju partnere u lokalnim i regionalnim strukturama vlasti i gdje imaju otvorena vrata tamo je svakako njihov rad i lakši i efikasniji i uspješniji i ono mogu puno bolje zagovarati ostvarivanje manjinskih prava i ostvarivanje manjinskih potreba i na planu infrastrukture, kulturne autonomije, obrazovanja itd. Ali tamo gdje nema te suradnje , gdje ne postoji svijest i praksa da se predstavnici nacionalnih manjina prime i da se s njima porazgovara povremeno u toku godine tu je situacija puno teža i bez pravih rezultata. No, isto tako treba znati da kada su u javni život uvedene institucije manjinske samouprave, vijeća i predstavnici, na početku je bilo niz programa i projekata njihova osposobljavanja i educiranja što je s vremenom splasnulo i trebalo bi te aktivnosti ponovno i jače pokrenuti. Tim više što u tim tijelima predstoji vjerojatno i jedna smjena generacija i kadrova . Bitno je da se ta tijela fokusiraju na rješavanje manjinskih problema, na zagovaranje manjinskih interesa prema opčini , gradu ili županiji, a ne da im se rad iscrpljuje i vrti jedino oko nekih manifestacija čemu smo često svjedočili .

Ove godine se trebaju održati i 6.po redu izbori za tzv. manjinsku samoupravu ( vijeća i predstavnike ) . Što očekujete , kako se pripremate ?

  • Pa na ovim izborima naš posebni cilj će biti pomlađivanje naših vijeća . Također nastojati ćemo uključiti i veći broj žena . U svakom slučaju radit ćemo na kadrovskoj obnovi naših institucija jer želimo unijeti jednu novu energiju u rad vijeća . Naime mi očekujemo da će važnost i uloga vijeća u narednom periodu rasti i to upravo zbog činjenice da će se u nekim sredinama zbog rezultata popisa stanovništva izgubiti prava na dosadašnje oblike političkog predstavljanja odnosno pozicije ( npr. konkretno u našoj sredini mi gubimo pravo na zamjenika župana i zamjenika gradonačelnika u Pakracu ) te će odgovornost za rješavanje manjinskih pitanja gotovo isključivo ovisiti upravo o radu vijeća i predstavnika odnosno da će vijeća biti ta koja će trebati nadomjestiti gubitak određenih političkih pozicija . I zato očekujem da na izborima u svibnju složimo dobre ekipe koje će se znati boriti za ostvarivanje i zaštitu naših prava i našeg kulturnog i nacionalnog identiteta .

JAČANJE  ULOGE MANJINSKE SAMOUPRAVE

  • Bilo je najava da će predstavnici nacionalnih manjina pokrenuti inicijativu ( o tome se govorilo na prošlogodišnjim Lipovljanskim susretima ) o zadržavanju stečenih prava bez obzira na eventualni pad udjela pripadnika nacionalnih manjina u stanovništvu u pojedinim sredinama. Da li se nešto priprema  i poduzima na tom planu ? Postoji li u lokalnoj praksi uopće razumijevanje i senzibilitete za tzv institut stečenih prava ?

Pa meni je iz pozicije zamjenika županice malo i neugodno govoriti o tim pitanjima da se ne bi shvatilo kao puka borba za očuvanje pozicija . Ali potrebno je istaknuti da su politički predstavnici u lokalnim i regionalnim strukturama vlasti ( zamjenici načelnika , gradonačelnika ili župana ) u jedinicama lokalne samouprave značajno doprinosili rješavanju manjinskih pitanja , da su puno radili na organizaciji svojih manjinskih zajednica i razvoju suradnje s lokalnim strukturama vlasti itd ..I koliko god mi željeli da vijeća nadomjeste te ljude to neće biti nimalo lagan zadatak . No, mi ćemo kroz koordinaciju zamjenika župana iz redova nacionalnih manjina svakako razgovarati o tom problemu i prijetećim redukcijama, ali u prvom redu je na državnim te regionalnim i lokalnim strukturama da se o tome očituju . Što se tiče stečenih prava, koje bi npr. tek trebalo uvesti za srpsku nacionalnu zajednicu treba kazati da su s tim, ovdje na slavonskom području, probleme  imale i nacionalne zajednice koje ta prava dugo baštine npr. češka i talijanska nacionalna manjina pa nije jednostavno biti optimist i očekivati da će se taj obrazac stečenih manjinskih prava lako implementirati kada je u pitanju srpska nacionalna manjina.

Autor: Stojan Obradović

Foto: Antun Brađašević