VIŠE OD DESET MILIJUNA EURA ZA PROGRAME KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA

VIŠE OD DESET MILIJUNA EURA ZA PROGRAME KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA

VIŠE OD DESET MILIJUNA EURA ZA PROGRAME KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA

Na  106. sjednici Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske koja je održana 19. travnja donesena je odluka o raspodjeli sredstava za programe kulturne autonomije nacionalnih manjina za 2024. godinu.

Savjet za nacionalne manjine jednoglasno je donio Odluku o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2024. godini. Odlukom su raspoređena sredstva u ukupnom iznosu od 10.046.493 EUR za programe kulturne autonomije iz područja informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora te programa kojima se stvaraju pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina.

Od 1340 programa prijavljenih na Javni poziv, Odlukom o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2024. godini predviđeno je sufinanciranje 1253 programa 106 udruga i ustanova nacionalnih manjina sa 145 članica.

Također, jednoglasno je donesena Odluka o rasporedu sredstava za programe stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine u 2024. godini. U okviru Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine te pratećeg Akcijskog plan. Odlukom su za pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije romske manjine raspoređena sredstva u ukupnom iznosu od 265.446 EUR. I u 2024. godini Savjet za nacionalne manjine sufinancirati će organizaciju kulturno-umjetničkih manifestacija Lipovljanski susreti i Večer nacionalnih manjina Bjelovar.

Izvor:  Savjet za nacionalne manjine RH