Udruga STATUS M – OSPOSOBLJAVANJE ZA BORBU PROTIV STEREOTIPA I PREDRASUDA KAO DOPRINOS VEĆEM DRUŠTVENOM ANGAŽMANU MLADIH

Udruga STATUS M – OSPOSOBLJAVANJE ZA BORBU PROTIV STEREOTIPA I PREDRASUDA KAO DOPRINOS VEĆEM DRUŠTVENOM ANGAŽMANU MLADIH

8. emisija serijala „Mladi i građanski aktivizam„ – Udruga STATUS M – OSPOSOBLJAVANJE ZA BORBU PROTIV STEREOTIPA I PREDRASUDA KAO DOPRINOS VEĆEM DRUŠTVENOM ANGAŽMANU MLADIH

Vizija udruge STATUS M  koja je osnovana 2006. godine u Zagrebu je društvo nenasilja  inkluzije i rodne ravnopravnosti ili kako oni vole reći – rodne pravde. To je organizacija koja se bavi stvaranjem, provedbom i vrednovanjem odgojno-obrazovnih aktivnosti za mlade, zagovaranjem za prava mladih, provedbom istraživanja o mladima i informiranjem, i zagovaranjem s ciljem unaprjeđenja kako njihovog statusa, tako i javnih politika i praksi. „Pružamo mladima potrebne životne vještine i znanja u nastojanju da izgrade sebe i stvore okolinu koja je nenasilna, inkluzivna i rodno ravnopravna.“-  kažu predstavnici udruge . Oni organiziraju aktivnosti i edukacije ne samo za mlade već i za one koji rade s mladima, stručnjakinje i stručnjake u školama, socijalnim ustanovama, civilnom sektoru, a u planu su i druge institucije poput sportskih društava. Satatus M je zanimljiv i po tome što svoje aktivnosti i programe fokusira i na nedovoljno osviještene, a ključne teme kada je u pitanju odnos prema ženama su problemi nasilja među mladima, ravnopravnost spolova, itd ….. uopće borba protiv stereotipa i predrasuda kao važan činilac aktivizma mladih. U našoj današnjoj emisiji udrugu i njen rad kao i svoje viđenje uspjšnijeg koncepta rada s mladima predstaviti će nam Tamara Tokić – koordinatorica programa Udruge, i Stipe Nogalo, voditelj programa s mladima i edukator.

Emisiju možete poslušati ili preuzeti sa LINKA u nastavku teksta

https://voca.ro/12LurQoWKQft

Institut STINE