Savjet donio odluku o raspodjeli sredstava

Savjet donio odluku o raspodjeli sredstava

SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE DONIO ODLUKU O RASPODJELI SREDSTAVA ZA KULTURNU AUTONOMIJU NACIONALNIH MANJINA ZA 2022.GODINU

Dana 21. travnja 2022. održana je 98. sjednica Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske u prostorijama Vlade Republike Hrvatske.

Članovi Savjeta su razmotrili i usvojili Godišnje izvješće o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu iz kojeg proizlazi kako je ukupno raspoređeni iznos sredstava u 2021. godini veći za 4.199.500,00 kuna odnosno za 10 % od ukupno raspoređenog iznosa u 2020. godini.

Savjet je donio Odluku o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2022. godini temeljem koje su raspoređena financijska sredstva u ukupnom iznosu od 50.204.225,00 kuna udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za programe ostvarivanja kulturne autonomije iz područja informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija, programe koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora te programe kojima se stvaraju pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina.

Donesena je i Odluka o rasporedu sredstava za programe stvaranja materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine u 2022. godini temeljem koje će Savjet jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave rasporediti sredstva u iznosu od 1.120.000,00 kuna.

foto: Savjet