Projekt IGRAJ SE I UČI ROMSKI RESURSNI CENTAR

Projekt IGRAJ SE I UČI ROMSKI RESURSNI CENTAR

Projekt IGRAJ SE I UČI ROMSKI RESURSNI CENTAR

Romski resursni centar djeluje na području Općine Darda od 2002. godine s ciljem ostvarivanja boljitka prvenstveno romske, ali i šire zajednice; integracije Roma u većinsko stanovništvo te poboljšanje kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine. RRC provodi programe osnaživanja žena i mladih, organizira i provodi kulturne programe usmjerene na očuvanje tradicije i baštine Baranje s naglaskom na Romske običaje, radi na poticanju dijaloga i tolerancije u zajednici, pruža podršku i pomoć osobama s manje mogućnosti, a veliki naglasak stavlja na obrazovanje i cjeloživotno učenje svih članova zajednice. Ponosni smo činjenicom da su u naše aktivnost u proteklih 20 godina bili uključeni gotovo svi pripadnici romske nacionalne manjine sa području Darde, ali isto tako želimo napomenuti da se u sve naše aktivnosti uključuju svi Darđani. Najveći dio upravo su djeca i mladi. Najviše djece i mladih uključeno je u programe pomoći pri učenju, folklornu sekciju i program alternativnog predškolskog programa. Programi pomoći pri učenju odvijaju se prije ili poslije nastave, a provode se u koordinaciji sa školom i  općinom Darda. Program je započeo još 2014. godine suradnjom OŠ Darda, udruge Romsko Srce i Mirovne grupe mladih iz Vukovara i izobrazbom Romskih pomagača, od kojih su mnogi članovi RRCa. Trenutno smo kao partneri uključeni u projekt „Jačanje kapaciteta nacionalnih manjina s područja Općine Darda“ u kojem su četiri člana udruge zaposleni na aktivnostima pružanja podrške u učenju djeci osnovne školske dobi u naselju Barake u Dardi. No premda se program pomoći u učenju maje-više kontinuirano provodi zadnjih 9 godina i ima pozitivan učinak na uspjeh i završetak školovanja djece koja ga pohađaju, dalo je uvid i otvorilo važno pitanje predškolskog obrazovanja djece koje u Dardi nije do kraja riješeno. Učitelji u OŠ Darda, zaposlenici u programu pomoći u učenju i volonteri kroz rad sa učenicima primjećuju izraziti nedostatak osnovnih vještina (motoričkih, socio-emotivnih, životnih) i osnovnih znanja koje djeca inače savladavaju vrtićkom programu. Različite studije* pokazuju važnost vrtićkih programa, koji nažalost u Hrvatskoj još nije obavezan i nije omogućen svoj djeci. Kampanje usmjerene na isticanje važnosti obrazovanja uglavnom obuhvaćaju obvezno osnovnoškolsko i (još uvijek) neobvezno srednjoškolsko obrazovanje, a kampanje koje se tiču Romske djece (npr. Nacionalni plan za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027.) fokus stavljaju na završetak osnovnoškolskog i srednjoškolsko obrazovanje. U sklopu provedbe projekta koji se provodi u partnerstvu sa Općinom Darda „Jačanje kompetencija nacionalnih manjina na području Općine Darda“ početkom 2021. godine je provedena anketa u obiteljima koje imaju djecu predškolskog uzrasta, a koja nisu uključena u vrtićki program. Rezultati su pokazali da su roditelji zainteresirani uključiti djecu u vrtićki program, ali se s druge strane javlja problem nedostatka kapaciteta vrtića. Trenutno su u vrtić u Dardi zbog nedostatka kapaciteta vrtića uključena djeca čiji su roditelji u trenutku upisa djece bili zaposleni, pa tako djeca nezaposlenih roditelja, a time djeca roditelja najčešće slabijeg imovinskog statusa, uključujući i djecu romske nacionalnosti, ne ostvaruju mogućnost pohađanja ranog i predškolskog odgoja. Na taj su način iz programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (a koji je duži od obaveznog 150-250 satnog pohađanja predškole) isključena djeca kojoj bi pohađanje vrtića bilo izuzetno važno i potrebno. Nažalost, stanje u Dardi potvrđuje istraživanje iz 2020. na razini RH o uključenosti Roma u obrazovanje koje je pokazalo da je u dobi od 3-6 godina svega 31,1% djece obuhvaćeno predškolskim odgojem i obrazovanjem dok na razini opće populacije udio iznosi 82,8% RRC je kroz godine provodio mnogobrojne i različite radionice za djecu (kreativne, umjetničke, STEAM), često u partnerstvu sa drugim udrugama i ustanovama, no nedostajao je kontinuitet i sustavnost u provedbi aktivnosti. Tijekom 2021/22 školske godine, uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja provodili smo projekt “Mali ulozi, velike promjene” u čije su aktivnosti svakodnevno bila uključena djeca koja nisu uključena u rani i predškolski program. Projekt se pokazao izvanrednim te je postavio temelje za provedbu trenutnog projekta „Igraj se i uči“. Projekt „Igraj se i uči“ provodi se od rujna 2022. do kolovoza 2023. godine u partnerstvu sa Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti Osijek. Kroz projekt je u provedbu alternativnog vrtićkog programa uključeno 10tero djece koja su u nepovoljnom položaju (Romi i ne-Romi) koji će kroz 6 mjeseci stjecati znanja, vještine i kompetencije primjerene njihovoj dobi. Program su pomogli osmisliti i kreirati stručnjaci sa Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Osijek, a program i susrete sa djecom i roditeljima provodi udruga RRC. Studija slučaja koja će nastati nakon provedbe projekta biti će predstavljena na okruglom stolu u lipnju ove godine. Vjerujemo kako će rezultati provedbe aktivnosti s djecom i Studija dodatno naglasiti važnost uključivanja djece u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, potvrditi potrebu za daljnjom provedbom sličnih aktivnosti i nadamo se, biti poticaj lokalnim vlastima i drugim donositeljima odluka u preoblikovanju modela organizacije ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kako bi u dogledno vrijeme postao dostupan svoj djeci, bez obzira na imovinski status njihovih roditelja.Vrijednost projekta „Igraj se i uči“  od 29.921,76 EUR osigurana je kroz financijsku podršku Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Pripremila :  Elizabet Takač