8/2022 emisija serijala „ Mladi i građanski aktivizam „KULTURA KAO MOTIVIRAJUĆI FAKTOR ZA AKTIVIZAM MLADIH

8/2022 emisija serijala „ Mladi i građanski aktivizam „KULTURA KAO MOTIVIRAJUĆI FAKTOR ZA AKTIVIZAM MLADIH

8/2022 emisija serijala „ Mladi i građanski aktivizam „KULTURA KAO MOTIVIRAJUĆI FAKTOR ZA AKTIVIZAM MLADIH”

Nedavno su Udruga Mreža mladih Hrvatske ( koja okuplja brojne organizacije mladih ) te Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, prezentirali rezultate zanimljivog istraživanja s djelaticima pod nazivom:  »Vidljivost kulturnih programa i potreba mladih u vezi kulture « te  »Kulturne institucije/organizacije i mladi« , kako bi se identificirali interesi i potrebe mladih, a sve u svrhu budućeg rada na približavanju kulture mladim.  Prema rezultatima istraživanja gotovo je 80 % mladih ispitanica_ka izjavilo da im kultura i umjetničko izražavanje predstavljaju bitan dio života.

Dakle, mladi izražavaju visok stupanj interesa za kulturu, ali, pokazalo je istraživanje , njihovo sudjelovanje u radu i posjećivanje kulturnih institucija i organizacija bitno zaostaje.  Uzrok ove diskrepancije ispitanici vide u nedovoljnoj vidljivosti kulturnih programa, kao i njihovoj nedovoljnoj usmjerenosti prema mladima. To nam je i bio motiv za razgovor s predstavnicima tradicionalnog Međunarodnog festivala amaterskih kazališta koji se održao u Slavonskom Brodu od 29. kolovoza do 4, rujna 2022. Festival amaterskog kazališta već 15. godinu za redom organizira Satiričko kazalište mladih Slavonskog Broda uz pokroviteljstvo Grada Slavonskog Broda. Gosti u današnjoj emisiji su nam Silivio i Luka Stilinović.

Emisiju možete preslušati ili preuzeti na ovom linku:

https://voca.ro/1hEy7jBpm6lS

Antun Brađašević