Projekti

Projekti

Print Friendly, PDF & Email

Među različitim informativno-edukativnim projektima koje je STINA do sada realizirala ističu se sljedeći:

 1. Informativno – edukacijske brošure “Iz drugog ugla” i “Izborna šansa” za parlamentarne izbore u Bosni i Hercegovini , 1998.
 2. Informativno – edukacijske brošure za lokalne izbore u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 1999.
 3. Lokalno novinarstvo u funkciji jačanja civilnog društva ,Hrvatska, 1999/2000.
 4. Radio emisije i brošura “Pravo na povratak i ostanak” o mogućnostima povratka hrvatskih izbjeglica u Bosnu i Hercegovinu, 1999/2000.
 5. Informativno – edukacijski servis i radio emisije za opće izbore u Hrvatskoj, 2000.
 6. Regionalni Informativno – edukacijski servis i radio emisije za kulturu manjinskih prava i međuetničku toleranciju, Bosna I Hercegovina I Hrvatska , 2001.
 7. Radio emisije o mogućnostima i uvjetima povratka srpskih izbjeglica iz Hrvatske 2001.
 8. Regionalni infoservis za dvosmjerni povratak hrvatskih i srpskih izbjeglica, Bosna i Hercegovina , Hrvatska , SR Jugoslavija 2001.
 9. Seminar za mlade novinare iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i SR Jugoslavije “Uloga medija u borbi protiv korupcije” 2002.
 10. Regionalni informativni servis za dvosmjerni povratak hrvatskih i srpskih izbjeglica , Bosna i Hercegovina, Hrvatska , SR Jugoslavija 2002
 11. Vodič kroz lokalnu demokraciju , Hrvatska, 2002
 12. Edukativno – informativni servis za promociju manjinskih prava i međuetničku toleranciju u Hrvatskoj, 2002/03.
 13. Medijska mreža za istinu i pomirenje, Bosna i Hercegovina , Srbija i Crna Gora, 2003.
 14. Edukativno – informativna medijska podrška implementaciji i zaštiti manjinskih prava i jačanju međuetničke tolerancije u Hrvatskoj, 2004/2005.
 15. Nacionalne manjine – mostovi suradnje i činioci stabilnosti među bivšim jugoslavenskim državama, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija i Crna Gora , 2004/2005.
 16. Uloga medija u jačanju lokalne demokracije i razvoja civilnog društva, Hrvatska, 2004/2005