NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA PRIJAVLJENO 1340 PROGRAMA VRIJEDNIH BLIZU 13 MILIJUNA EURA

Print Friendly, PDF & Email

Na 105. sjednici Savjeta za nacionalne manjine RH razmotrene su informacije o prijedlozima programa pristiglih na Javni poziv udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora, koji će se sufinancirati sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini.

Na Javni poziv za 2024. godinu udruge i ustanove nacionalnih manjina prijavljeno je ukupno 1340 programa i  to za  informiranje 92 programa, izdavaštvo 100 programa, kulturni amaterizam 485 programa i kulturne manifestacije 663 programa.

Programe su prijavile udruge i ustanove dvadeset (20) nacionalnih manjina koje su za njihovo ostvarivanje zatražile sredstava u ukupnom iznosu od 12.784.176 EUR.  Iznos zatraženih sredstava  u odnosu na 2023. godinu kada je bilo zatraženo 9.807.964 EUR, predstavlja povećanje od 30 %.

U Državnom proračunu, u okviru aktivnosti Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine, planirane su i osigurane tekuće donacije za sufinanciranje programa kulturne autonomije u 2024. godini u iznosu od 9.706.057 EUR, što je 25% više nego u 2023. kada je odobreno 7.764.846,00 EUR

Show More