9.emisija serijala „Mladi i građanski aktivizam„ – Siniša Senad Musić dopredsjednik Romske organizacije mladih Hrvatske, Slavonski Brod – KROZ CIVILNI SEKTOR I EDUKACIJU, MLADI ROMI MORAJU RAZVITI SVOJU AKTIVNIJU DRUŠTVENU ULOGU

Print Friendly, PDF & Email

U Slavonskom Brodu već izvjesno vrijeme uspješno djeluje Romska organizacija mladih Hrvatske. Jedan od njenih ključnih slogana je „Za društvo u kojemu mladi Romi imaju visoku participaciju u stvaranju politika za mlade i politika za Rome„. Onima koji poznaju romsku i problematiku mladih jasno je da je to dvostruko težak zadatak. Skoro svagdje uključivanje mladih u društveno političke aktivnosti i poticanje njihovog građanskog aktivizma (kao što smo se imali prilike uvjeriti i u našim emisijama) ide teško i suočava se s niz problema i prepreka. Kada je u pitanju romska nacionalna manjina i njen pomladak, onda su te prepreke i problemi višestruki jer su umreženi i dodatno potencirani različitim oblicima diskriminacija i marginalizacije, koji sustavno prate ovu nacionalnu manjinu. No upravo zato mnogi polažu nadu u mlade romske naraštaje i vjeruju da će se među njima iznjedriti aktivisti i lideri koji će svojom sve aktivnijom društvenom ulogom bitno doporinositi i promjeni i poboljšanju položaja romske nacionalne manjine. Kako se ta stremljenja razvijaju, koji su problemi i kako ih savladavati?- razgovarali smo s dopredsjednikom Romske organizacije mladih Hrvatske, Senadom Sinišom Musićem, poznatim romskim aktivistom u civilnom sektoru koji godinama kroz različite projekte radi na edukaciji i osposbljavanju mladih Roma za njhovu aktivnu društvenu ulogu kako u njihovoj vlastitoj zajednici tako i na širem društvenom planu.

Emisiju možete preuzeti sa slijedećeg linka

https://voca.ro/1fYUlAeCsqrf

 

Show More