4. emisija iz serijala “Mladi i građanski aktivizam” -Šibenska udruga mladih ( Š.U.M ) – JAČANJE DRUŠTVENE SVIJESTI O PRAVIMA I POLOŽAJU MLADIH ALI I VAŽNOSTI SUDJELOVANJA MLADIH U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Print Friendly, PDF & Email

Šibenska udruga mladih ili skraćeno ŠUM ima gromoglasan zvuk.  Već skoro 15 godina, od kada je osnovana 2009. s ciljem poticanja mladih ljudi na aktivno sudjelovanje u društvenim procesima te stvaranja prostora za razvoj kreativnih potencijala mladih, udruga realizira brojne programe, projekte, javne manifestacije, predavanja, seminare, radionice, te ostvaruje bogatu suradnju s lokalnim i regionalnim strukturama vlasti, osnovnim i srednjim školama (čak i vrtićima) ali i brojnim drugim udrugama iz civilnog i kulturnog života koje mogu otvoriti društveni i kreativni prostor za mlade, ali kojima i mladi mogu dati svoj doprinos i podignuti kvalitetu njihova rada .  ŠUM je od početka svjestan da je široka suradnja u civilnom sektoru ali i s relevantnim institucijama, uključivo naravno institucije i strukture vlasti od državnih do lokalnih, izuzetno važna kako bi se planirani programi i projekti mogli ostvarivati na dobrobit mladih ali i društva u cjelini. Ostvarujući svoje djelatnosti Udruga kontinuirano radi na poboljšanju kvalitete života mladih i zaštite mladih osmišljavajući njihovo slobodno vrijeme, organizirajući predavanja i stručne rasprave o problemima mladih, razvijanjem demokratske, socijalne i ekološke svijesti mladih, te povećanjem stupnja integracije mladih u društveni život njihovih zajednica. Brojne inicijative i projekti stoje iza udruge ŠUM kao što su Volontiraj i ti , Šibenski prijatelji , Prevencijom protiv ovisnosti modernog doba itd. Među najvažnijim inicijativama su rad na osiguranju adekvatnih prostora za rad i aktivnosti mladih, te jačanju suradnje svih zainteresiranih udruga i aktera civilnog, društvenog, političkog i kulturnog života. Kako udruga radi, na kojim programima radi, kako okuplja i motivira mlade i što uopće misli kako se može dalje unapređivati rad s mladima i društveni aktivizam mladih, te tako i jačati njihovu poziciju u društvu, razgovarali smo s tajnicom udruge pedagoginjom i sociologinjom Majom Šintić iza koje stoji bogat i dugotrajan volonterski rad posvećen civilnom društvu i posebno mladima.

Emisiju možete poslušati il preuzeti sa slijedećeg linka:

https://voca.ro/16aDNRr1VoPd

sdr
dav

Show More