3. emisija iz serijala “Mladi i građanski aktivizam” – : DKolektiv – osnaživanje mladih za razvoj i otvaranje prostora za njihovo kreativno i aktivno djelovanje u društvu

Print Friendly, PDF & Email

DKolektiv – organizacija za društveni razvoj nastala je iz Volonterskog centra Osijek i djeluje već 15-tak godina u području razvoja volonterstva, civilnog društva i demokratske kulture. Svojim djelovanjem DKolketiv želi doprinijeti razvoju demokratske kulture, aktivnom građanstvu, razvoju volonterstva, jakom i progresivnom civilnom društvu, dobrom upravljanju, uključivom društvu i boljem položaju manjinskih, ranjivih i marginaliziranih skupina. DKolektiv surađuje s organizacijama civilnog društva, inicijativama, građanima, javnim institucijama, javnim i privatnim ustanovama, medijima, gospodarstvom kao i europskim i međunarodnim organizacijama te posebnu pažnju posvećuju kreiranju ciljanih i održivih intervencija kroz projekte i programe koji se provode u suradnji s drugim organizacijama i djeluju sinergijski. Nastoje biti inovativni u svom djelovanju, promovirati pozitivne promjene, kreirati prilike za učenje i razvoj, njegovati dijalog, te stvarati veze među ljudima, organizacijama i zajednicama.  U tom sklopu jedno od važnih područja njihova djelovanja i aktivnosti su upravo mladi i njihovi problemi te nastojanje da ih se osnaži i osposobi za njihovu aktivniju društvenu ulogu. Kao što ističe jedan od nositelja njihovih programa Nikica Torbica, temeljni smisao je ponuditi mladima prostor za aktiviranje te odbacuje učestali stereotip da su mladi pasivni i nespremni za društveni angažman. Žele pokazati mladima da mogu, i žele biti oaza podrške unutar koje mladi doista pronalaze nove kreativne načine da pozitivno djeluju na lokalnu zajednicu i u kojoj se uče biti aktivnim građanima.

Ovu emisiju možete poslušati ili preuzeti sa slijedećeg LINKA

https://voca.ro/1draVeJeFZG0

Show More