6. tekst iz serijala Izazovi i dileme manjinske politike u hrvatskom društvu – „Igraj se i uči“ – odličan primjer uključivanja i pomaganja djeci iz romske zajednice

Print Friendly, PDF & Email

RRC kapacitiran i iskusan za provođenje specifičnih projekata

U uvodnom dijelu evo nekoliko rečenica o tome tko je ili što je RRC. „Romski resursni centar“ djeluje na području Općine Darda od 2002. godine s ciljem ostvarivanja boljitka prvenstveno romske, ali i šire zajednice; integracije Roma u većinsko stanovništvo te poboljšanje kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine. Njihov rad je itekako dobro poznat ne samo u Slavoniji i Baranji nego i u cijeloj Hrvatskoj ali i u susjednim državama, ali ipak najvažnije je to što imaju izravan utjecaj na poboljšavanje uvjeta života osoba iz svoje lokalne sredine. RRC provodi programe osnaživanja žena i mladih, organizira i provodi kulturne programe usmjerene na očuvanje tradicije i baštine Baranje s naglaskom na Romske običaje, radi na poticanju dijaloga i tolerancije u zajednici, pruža podršku i pomoć osobama s manje mogućnosti, a veliki naglasak stavlja na obrazovanje i cjeloživotno učenje svih članova zajednice. Kako ističe pšredstavnica RRC-a Elizabet Takač, posebno su ponosni činjenicom što su u njihove aktivnost u proteklih 20 godina bili uključeni gotovo svi pripadnici romske nacionalne manjine sa području Darde, ali napominju kako su se u sve aktivnosti uključuju svi Darđani. Najveći dio upravo su djeca i mladi. Najviše djece i mladih uključeno je u programe pomoći pri učenju, te u folklornu sekciju i program alternativnog predškolskog programa „Igraj se i uči“ koji je i središnja tema ovog osvrta i o kojem ćete u nastavku saznati mnoštvo detalja.  Prije toga spomenimo i to kako se programi pomoći pri učenju RRC-a odvijaju se prije ili poslije nastave, a provode se u koordinaciji sa školom i  općinom Darda. Program je započeo još 2014. godine suradnjom OŠ Darda, Udruge Romsko Srce i Mirovne grupe mladih iz Vukovara i izobrazbom romskih pomagača, od kojih su mnogi članovi RRC-a. Trenutno su kao partneri uključeni u projekt „Jačanje kapaciteta nacionalnih manjina s područja Općine Darda“ u kojem su četiri člana udruge zaposleni na aktivnostima pružanja podrške u učenju djeci osnovne školske dobi u naselju Barake u Dardi. No premda se program pomoći u učenju maje-više kontinuirano provodi zadnjih 9 godina i ima pozitivan učinak na uspjeh i završetak školovanja djece koja ga pohađaju, dalo je uvid i otvorilo važno pitanje predškolskog obrazovanja djece koje u Dardi nije do kraja riješeno. Učitelji u OŠ Darda, zaposlenici u programu pomoći u učenju i volonteri kroz rad sa učenicima primjećuju izraziti nedostatak osnovnih vještina (motoričkih, socio-emotivnih, životnih) i osnovnih znanja koje djeca inače savladavaju vrtićkom programu. Različite studije pokazuju važnost vrtićkih programa, koji nažalost u Hrvatskoj još nije obavezan i nije omogućen svoj djeci. Kampanje usmjerene na isticanje važnosti obrazovanja uglavnom obuhvaćaju obvezno osnovnoškolsko i (još uvijek) neobvezno srednjoškolsko obrazovanje, a kampanje koje se tiču romske djece (npr. Nacionalni plan za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027.) fokus stavljaju na završetak osnovnoškolskog i srednjoškolsko obrazovanje. U sklopu provedbe projekta koji se provodi u partnerstvu sa Općinom Darda „Jačanje kompetencija nacionalnih manjina na području Općine Darda“ početkom 2021. godine je provedena anketa u obiteljima koje imaju djecu predškolskog uzrasta, a koja nisu uključena u vrtićki program. Rezultati su pokazali da su roditelji zainteresirani uključiti djecu u vrtićki program, ali se s druge strane javlja problem nedostatka kapaciteta vrtića. U vrtić u Dardi, zbog nedostatka kapaciteta vrtića, uključena djeca čiji su roditelji u trenutku upisa djece bili zaposleni, pa tako djeca nezaposlenih roditelja, a time djeca roditelja najčešće slabijeg imovinskog statusa, uključujući i djecu romske nacionalnosti, ne ostvaruju mogućnost pohađanja ranog i predškolskog odgoja. Na taj su način iz programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (a koji je duži od obaveznog 150-250 satnog pohađanja predškole) isključena djeca kojoj bi pohađanje vrtića bilo izuzetno važno i potrebno. Nažalost, stanje u Dardi potvrđuje istraživanje iz 2020. na razini RH o uključenosti Roma u obrazovanje koje je pokazalo da je u dobi od 3-6 godina svega 31,1% djece obuhvaćeno predškolskim odgojem i obrazovanjem dok na razini opće populacije udio iznosi 82,8 %. RRC je kroz godine provodio mnogobrojne i različite radionice za djecu (kreativne, umjetničke, STEAM), često u partnerstvu sa drugim udrugama i ustanovama, no nedostajao je kontinuitet i sustavnost u provedbi aktivnosti. Tijekom 2021/22 školske godine, uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja provodili smo projekt “Mali ulozi, velike promjene” u čije su aktivnosti svakodnevno bila uključena djeca koja nisu uključena u rani i predškolski program. Projekt se pokazao izvanrednim te je postavio temelje za provedbu trenutnog projekta „Igraj se i uči“.

Kako je startao i kako se provodi projekt „Igraj se i uči“?

Romski resursni centar iz Darde u partnerstvu sa Fakultetetom za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku u vremenu od 1.09.2022. – 31.08.2023.godine provodi projekt pod nazivom „Igraj se i uči“ u vrijednosti 29.921,76 € osigurano kroz financijsku podršku Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Cilj je projekta povećati svijest o važnosti uključivanja djece rane i predškolske dobi u dječje vrtiće, o važnosti osiguravanja mogućnosti djece za uključivanje u postojeće dječje vrtiće ili kreiranje novih predškolskih programa, te ojačati civilno društvo u Dardi u segmentu obrazovanja i zagovaranja. Prema Nacionalnom planu za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine vidljivo je kako postoji veliki broj djece koja ne pohađaju dječji vrtić što rezultira smanjenim mogućnostima za cjeloviti razvoj djeteta kao i njihovo daljnje školovanje. Uključivanjem djece iz marginaliziranih skupina u program „Igraj se i uči“ namijenjen djeci rane i predškolske dobi u trajanju od 6 mjeseci omogućit će im se osiguravanje dobrobiti i podržavanje njihova cjelovitog razvoja. Program obuhvaća i rad s roditeljima uključivanjem u zajedničko donošenje odluka vezanih uz razvoj i socijalni život njihove djece. Sve zajedno čini temelj studije slučaja kojom će se ključnim dionicima na lokalnoj razini prikazati tijek, specifičnosti i prednosti uključivanja djece u kvalitetne programe namijenjene djeci rane i predškolske dobi. Evaluacijom i daljnjom analizom metodologija će se rada nadograditi kako bi se ovakav oblik programa mogao provesti i na drugim lokalitetima gdje postoje ograničeni kapaciteti za ostvarivanje potpunog obuhvata djece u dječjim vrtićima. Za to će biti zadužena partnerska organizacija koja će pratiti i mentorirati stručnjake koji će raditi s djecom rane i predškolske dobi. Članovi Romskog resusrsnog centra iz Darde, uz pomoć konzultanta, osposobljavali su se kako bi preuzeli aktivniju ulogu u zagovaračkim aktivnostima na lokalnoj razini te će pri kraju projekta imati kreiranu Zagovaračku strategiju RRC-a. S dokumentom „Prikaz studija slučaja“ pokrenuti će zagovaračku aktivnost za uključivanje djece u postojeće dječje vrtiće ili za pronalaženje alternativnog rješenja na lokalnoj razini. Ukupna vrijednost projekta osigurana je kroz financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. O svome radu tijekom provođenja projekta Romski resursni centar je sustavno izvješćivao putem društvenih mreža, pa je tako na Facebook-u više objava koje zapravo sustavno i kronološki prate tijek događanja.

Prije početka projekta iz RRC-a su objavili kako je upravitelj Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, 25. svibnja 2022. godine donio odluku o odabiru projekata u okviru Poziva za srednje projekte. “Igraj se i uči” je naziv našeg odobrenog projekta koji s tim danom kreće sa provedbom Projekt provodimo u partnerstvu sa Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti/Faculty of Education Osijek. Ciljevi projekta su povećati svijest o važnosti uključivanja djece u vrtićke i predškolske programe, ukazati na važnost osiguravanja mogućnosti djece za uključivanje u postojeće vrtićke i predškolske programe ili kreiranje alternativnih, ojačati civilno društvo u Dardi u segmentu obrazovanja i zagovaranja. Dana 7. rujna 2022. godine članovi Romskog resursnog centra sa svojim partnerima održali su prvi partnerski sastanak projekta „Igraj se i uči“ financiranog iz Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj. Već 22. listopada 2022. godine pozvali su sve zainteresirane neka uključe svoju djecu u njihov mali šareni svijet jer su im tada ostala su nam još 2 slobodna mjesta. Aktivnost se provodi u sklopu projekta „Igraj se i uči“ financiranog iz Fonda za  aktivno građanstvo u Hrvatskoj. Dana 27. veljače 2023. godine s roditeljima njihovih vrtićanaca održali su roditeljski sastanak i radionicu o važnosti čitanja djeci gdje su se majke uključile u mali dio njihovog svakodnevnog programa sa najmlađima. Nastavili su u tom tonu sa svojim partnerima pa su osmišljavali daljnje aktivnosti za mališane.

Iz službenih izvješća o tijeku provedbe projekta doznajemo kako je kroz projekt je u provedbu alternativnog vrtićkog programa uključeno 10-tero djece koja su u nepovoljnom položaju (Romi i ne-Romi) koji kroz 6 mjeseci stječu znanja, vještine i kompetencije primjerene njihovoj dobi. Program su pomogli osmisliti i kreirati stručnjaci sa Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Osijek, a program i susrete sa djecom i roditeljima provodi udruga RRC. Studija slučaja koja je nastala nakon provedbe projekta predstavljena jw na okruglom stolu u lipnju ove godine.

Projekt „Igraj se i uči“ analiziran i na nedavnom okruglom stolu

Dana 13. lipnja ove godine, u organizaciji Nansen dijalog centra Osijek, RRC-a, Mreže za cjeloživotno učenje te Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Osijek, i uz potporu Iceland Liechtenstein Norway (Active citizens fund) te EU iz Europskog socijalnog fonda i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva upriličen je Okrugli stol pod nazivom: „Prevencija i odgovori na obrazovnu nejednakost na razini ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“. Nakon uvodnih pozdrava: izv.prof.dr.sc.Maje Brust Nemet, prodekanice za znanost FOOZOS, predstavnika Osječko baranjske županije, zatim Jovice Radosavljevića predsjednika RRC-a i Thomasa Farnella (Institut za razvoj obrazovanja), uslijedila su predavanja. RRC i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti predstavili su detalje projekta „Igraj se i uči“ o kojem je prezentirana i Studija slučaja. Studenti socijalnog rada Pravnog fakulteta u Osiejku predstavili su rezultate studije „Izazovi i prilike za veću uključenost djece RNM i korisnika ZNM u vrtiće u općini Darda“. Nakon toga uslijedila je panel rasprava „Kako osigurati kontinuitet kvalitetnih ikustava i prilika z dijete?“

Rezultati provedbe aktivnosti s djecom i Studija dodatno naglašavaju važnost uključivanja djece u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, potvrditi potrebu za daljnjom provedbom sličnih aktivnosti i nadamo se, biti poticaj lokalnim vlastima i drugim donositeljima odluka u preoblikovanju modela organizacije ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kako bi u dogledno vrijeme postao dostupan svoj djeci, bez obzira na imovinski status njihovih roditelja.

Autor: Antun Brađašević

 

Projekt „Izazovi i dileme unapređivanja manjinske politike u hrvatskom društvu„ realizira se uz financijsku podršku Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija

 

Show More