Projekt : IZAZOVI I DILEME UNAPREĐIVANJA MANJINSKE POLITIKE U HRVATSKOM DRUŠTVU (3) – IPC i borba za pravednije društvo – primjer uspješnog djelovanja u sferi zaštite ljudskih prava, posebno kada je riječ o uključivanju pripadnika romske nacionalne manjine

Print Friendly, PDF & Email

Kako se kroz rad jedne organizacija civilnog društva može uspješno pomoći pri ostvarenju prava nacionalnih manjina te općenito ljudskih prava u hrvatskom društvu? Donosimo pozitivan primjer i analiziramo rad Informativno pravnog centra iz Slavonskog Broda. IPC je organizacija civilnog društva utemeljena radi pružanja besplatne pravne pomoći socijalno ugroženim skupinama stanovništva pri ostvarivanju njihovih ljudskih i građanskih prava i za jačanje civilnog društva i aktivnog građanstva na području naše lokalne zajednice i šire regije. Kada je riječ o našoj temi koja se odnosi na unapređivanje manjinske politike u hrvatskom društvu posebno treba istaći kako IPC imaje vrlo uspješnu, sada već dugogodišnju suradnju s pripadnicima romske nacionalne manjine kako u Slavonskom Brodu, tako i u drugim dijelovima Hrvatske ( npr. sisačko područje i područje Baranje). Analizirali smo cjelokupno dosadašnjue djelovanje IPC-a i izdvojili aktivnosti koje se odnose na rad s nacionalnim manjinama, pogotovo romskom manjinom koja im je najviše u fokusu zbog toga što je zapravo vrlo usko povezana sa nekim drugim odrednicama njihovog djelovanja, a odnose se primjerice na pomoć socijalno ugroženima, starijim osobama, nedovoljno obrazovanim i diskriminiranim i po nekim drugim osnovama. U nastavku ovog teksta najprije nešto više o IPC-u kao udruzi, potom ćemo ponešto reći o njihovim dosadašnjim projektima koji se odnose na rad s predstavnicima nacionalnih manjina, a na samom kraju predstavit ćemo neke njihove najnovije, aktualne projekte koji su u tijeku.

O IPC-u

IPC je registriran 12.06.2002. godine, a nastao je transformacijom Pravnog Centra američke humanitarne organizacije International Rescue Committee koji je započeo s radom u Slavonskom Brodu 1998. godine. Izvršna direktorica IPC-a je Nataša Kovačević. Članovi Upravnog odbora IPC-a su Ružica Bobovečki, predsjednica Upravnog odbora, ravnateljica Gradske knjižnice; Irena Krumes, članica, docentica na Učiteljskom studiju i Lidija Šaf, članica, tajnica Udruge slijepih Brodsko-posavske županije. IPC sada već godinama surađuju sa važnim međunarodnim organizacijama, a posebno ističemo slijedeće: „Mreža pružatelja pravne pomoći na Zapadnom Balkanu“ (WeBLAN – Western Balkan Legal Aid Network), zatim  „Mreže podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“, a također i Europsku mrežu za osobe bez državljanstva koja je snovana 2012, The European Network on Statelessness (ENS) koja je otvorena i rastuća mreža nevladinih organizacija, akademskih inicijativa i individualnih stručnjaka posvećenih radu s ciljem smanjenja bezdržavljanstva (apatridije) u Europi. IPC se pridružio ENS-i 2012. godine kao pridružni član. Ističemo također suradnju sa „Platformom 112“ koja je zagovaračka mreža koja okuplja šezdeset organizacija civilnog društva iz Republike Hrvatske, a koje se niz godina bave zaštitom ljudskih prava, demokratizacijom, izgradnjom mira, suzbijanjem korupcije i zaštitom javnih resursa, posebno okoliša. Rad IPC-a često ima potporu i donacije uglednih institucija poput: UNHCR-a, Zaklade za razvoj civilnog društva RH, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina RH, tu su i razna ministarstva Vlade RH ali i udruge poput „Ženske sobe“, a uspješni su i u apliciranju na natječaje za EU sredstva te su niz godina uspješno ralizirali brojne projekte, o čemu će biti više riječi u nastavku ovog teksta.

Pregled realiziranih projekata IPC-a iz proteklog perioda koji se u cijelosti ili dijelom odnose na pripadnike nacionalnih manjina:

1.„Pristup pravdi kroz besplatna sudska i upravna zastupanja“ je program koji Informativno pravni centar (IPC) provodio od 1998. godine. Ovaj program podržava proces povratka, lokalne integracije i pomirbe u zajednici kroz profesionalnu pravnu pomoć u sudskim i upravnim postupcima izbjeglicama, povratnicima i raseljenim licima na području Zapadne Slavonije. 2. Od lipnja 2011. godine IPC provodi projekt „Besplatna pravna pomoć romskoj populaciji u reguliranju statusnih prava u Republici Hrvatskoj“. 3. Od 1. siječnja 2013. godine IPC sudjeluje kao suradna organizacija ispred Brodsko-posavske županije u programu ŠALTER, kao dio Programa regionalnog razvoja civilnog društva i lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj kojeg financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. 4. Od 1 siječnja 2014. godine, Informativno pravni centar provodi projekt pod nazivom „Olakšan pristup pravima socijalno ugroženoj i marginaliziranoj romskoj populaciji grada Slavonskog Broda“, uz financijsku potporu Grada Slavonskog Broda. 5. Od 1. srpnja 2014.godine, Informativno pravni centar provodi projekt pod nazivom „Podizanje svijesti o ljudskim pravima među ženama pripadnicama romske nacionalne manjine u Brodsko-posavskoj županiji“, uz financijsku potporu Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. 6. Od 1.kolovoza do 31.prosinca 2014, Informativno pravni centar (IPC) je provodio projekt pod nazivom „Besplatna pravna pomoć osjetljivim društvenim skupinama u Brodsko-posavskoj županiji“. Navedeni projekt je financiralo Ministarstvo pravosuđa. 7. Projekt – Pravna pomoć starijim i nemoćnim osobama u Slavonskom Brodu- IPC je počeo provoditi navedeni projekt u studenom 2014. godine. Glavni cilj projekta je unapređenje položaja starijih i nemoćnih osoba u Slavonskom Brodu kroz omogućavanja jednakog pristupa pravima i pružanje podrške u vidu besplatne pravne pomoći radi olakšanog pristupa ljudskim i socioekonomskim pravima. 8. Informativno pravni centar iz Slavonskog Broda u partnerstvu s Centrom za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka (nositelj projekta), Srpskim demokratskim forumom, PAX-om iz Utrechta (Nizozemska) i Haškom Akademijom za lokalnu upravu (Nizozemska), od 30. prosinca 2014. godine provodi dvogodišnji projekt „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“ koji se financira sredstvima pomoći Europske unije iz programa IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj“. 9. Informativno pravni centar, u partnerstvu s PRONI Centrom za socijalno podučavanje (nositelj projekta),  Volonterskim centrom Osijek, Projektom građanske demokratske inicijative (P.G.D.I.) i Udrugom Oppidum provodi projekt “Vrijedim za dvoje”, financiran sredstvima Europske unije kroz program Erasmus+, Ključna aktivnost 3 (KA3) – Potpora reformi politike – Strukturirani dijalog: Sastanci između mladih ljudi i donositelja odluka u području mladih. Projekt će se provoditi u trajanju od 8 mjeseci na području Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Požeško-slavonske županije. 10. Od 1.travnja do 31.prosinca 2015.godine, Informativno pravni centar (IPC) provodi projekt pod nazivom „Pravna pomoć Romima i ostalim marginaliziranim skupinama stanovništva na području četiri hrvatske županije“. Navedeni projekt financira Ministarstvo pravosuđa. 11. Informativno pravni centar (IPC) provodi projekt pod nazivom „Podizanje svijesti lokalne zajednice o problemima i poteškoćama s kojima se susreće marginalizirana romska populacija u Slavonskom Brodu uz pomoć Photovoice-a u periodu od travnja do studenog 2015. 12. Informativno pravni centar u partnerstvu s Hrvatskim institutom za lokalnu samoupravu iz Osijeka, Brodsko-posavskom županijom te Mrežom romskih udruga Hrvatske Slavonski Brod, od 3. studenog 2015. godine, provodi projekt „Pravna inkluzija i održiva integracija Roma u Hrvatskoj“ koji se financira sredstvima pomoći Europske unije iz programa IPA 2012 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava“. 13. Od 1. siječnja 2017. godine Informativno pravni centar (IPC) provodi jednogodišnji projekt pod nazivom „Centar za podršku žrtvama i svjedocima u Brodsko-posavskoj županiji“. Projekt se provodi u partnerstvu s Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima, a financira ga Ministarstvo pravosuđa. 14. Od 1. studenog  2016. godine Informativno pravni centar (IPC) provodi jednogodišnji projekt pod nazivom „Centar za informiranje i pravno savjetovanje starijih osoba Brodsko-posavske županije“. Projekt se provodi u partnerstvu s Udrugom umirovljenika „Treća dob“ Slavonski Brod i Centrom za socijalnu skrb Slavonski Brod, a financira ga Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Zaključak vezan uz ocjenu niza dosadašnjih projekata IPC-a u koje su uključeni pripadnici nacionalnih manjina

Kao što je vidljivo iz samog nabrajanja većine dosadašnjih projekata IPC-a, riječ je o vrlo značajnim aktivnostima koje su fokusirane na pomoć osobama kojima su ugrožena temeljna ljudska prava a to su socijalno ugroženi, starije osobe, pripadnici nacionalnih manjina (najčešće Romi), i brojne druge marginalizirane skupine u hrvatskom društvu prema kojima često mnogi imaju predrasude i stereotipe. Djelatnici IPC-a su uglavnom visokoobrazovane stručne osobe koje su i same prošle dodatne cikluse edukacija kako bi i sami mogli biti edukatori, te kroz radionce, seminare i druge oblike edukacije, uspješno radili sa drugima. Projekti se nerjetko provode i na javnim mjestima (trgovima, ulicama, javnim prostorima, na štandovima, u školama, mjesnim odborima, romskim naseljima, ali i prostorima sudova, policijskih postaja i javnim institucijama). Posebno je važno istaći kako su niz edukacija i  radionica održali na lokacijama gdje žive brojne romske obitelji (npr. u slavonskobrodskom Mjesnom odboru „Josip Rimac“, zatim na područjima romskih naselja na sisačkom i baranjskom području). Provodili su cikluse edukacije mladih Romkinja i Roma kako bi mogli raditi kao medijatori ali i istraživači koji su u romskim naseljima provodili ankete i prikupljali statističke podatke vezane uz popis stanovništva i analize socioloških istraživanja i analiza. Romi koji su angažirani od strane IPC-a nisu bili samo volonteri nego su mogli imali honorare za svoj rad, a nekima su ta iskustva pomogla i pri ostvarenju trajnog zaposlenja. Cilj IPC-a je bio upravo što većem broju mladih Romkinja i Roma omogućiti plaćeni posao kako bi pomogli prevladati svoje financijske odnosno socijalne teškoće i svojih obitelji. Mladi Romi su stekli nova saznanja i vještine, posebno kada je riječ o radu s novim tehnologijama (digitalna foto, video i audio oprema) te su se dodatno obučili za rad u svijetu Interneta, elektroničkih publikacija i društvenih mreža, što je povećalo njihove komunkacijske kapacitete. Vidljivost projekata je izvrsna jer se IPC u prezentaciji informacija o svome radu, koristi vlastitim web portalom ali još više društvenim mrežama, a informacije prezentiraju osim u tekstualnoj i audio, sve više i u video formi. Konstantna je razmjena iskustava i znanja s brojnim partnerskim udrugama ne samo iz Hrvatske nego i iz inozemstva.

Djelovanja IPC-a u novije vrijeme, aktualni događaje iz 2023. godine koji se dijelom ili u cijelosti odnose na pripadnike nacionalnih manjina (uglavnom Rome)

-30. siječnja sudjelovali su na završnoj konferenciji projekta ERELA u Budimpešti na kojoj je predstavljeno izvješće „Borba protiv diskriminacije kroz poboljšan pravni pristup pravosuđu u Hrvatskoj i Bugarskoj.“ Na konferenciji su uz predstavnice IPC-a sudjelovali i romski medijatori iz Darde i Čakovca. Zajednički su predstavili rezultate koje su postigli nakon dvije godine provedbe projekta, s posebnim naglaskom na pojedinačne slučajeve pružene pravne pomoći romskim žrtvama diskriminacije. Projekt je financiran iz Programa o pravima, jednakosti i građanstvu EU (2014.-2020.), a provodili su ga zajedno s partnerskom organizacijom Center Amalipe iz Bugarske i nositeljem projekta Minority Rights Group International.

-Dana 1.veljače održan je okrugli stol “Ravnopravnost Roma kroz poboljšan pravni pristup” u sklopu istoimenog projekta financiranog iz Programa o pravima, jednakosti i građanstvu EU 2014.-2020. Nositelj projekta je Minority Rights Group International iz Mađarske, a partneri su IPC i Center Amalipe iz Bugarske. Okruglom stolu prisustvovali su Mladen Stojanović, savjetnik pučke pravobraniteljice; Marija Jugović, v.d. Ravnateljica CZSS Slavonski Brod; Irena Čugura Ćerić, ravnateljica OŠ Hugo Badalić; Tadija Svrzlić, PU brodsko-posavska; Dinko Glad, HZZ Područni ured Sl. Brod; David Oršuš, romski aktivist i medijator IPC-a te ostali važni dionici kao što su romski aktivisti, predstavnici institucija i organizacija civilnog društva. Izlagači su govorili na teme suzbijanja diskriminacije prema Romima, izazovima u radu s romskom populacijom, problemima i mehanizmima podrške u obrazovanju romske djece, preventivnim aktivnostima u cilju osnaživanja socijalne uključenosti Roma u lokalnu zajednicu, uključenosti Roma u tržište rada i drugim relevantnim temama vezanim uz suzbijanje diskriminacije. Na okruglom stolu također su i predstavljeni rezultati projekta “Ravnopravnost Roma kroz poboljšan pravni pristup”.

-Tijekom veljače IPC je sudjelovao u izradi izvješća „Borba protiv diskriminacije kroz poboljšan pristup pravosuđu u Hrvatskoj i Bugarskoj“. Svrha izvješća je sažeti ishode terenskih obilazaka i pružene pravne pomoći u okviru projekta „Ravnopravnost Roma kroz poboljšan pravni pristup“ (ERELA) financiranog iz Programa o pravima, jednakosti i građanstvu Europske unije. Izvješće služi kao dodatak njihovim osnovnim izvješćima izrađenima na početku projekta u kojem se mapiraju različita područja diskriminacije i prepreke u vezi pristupa pravosuđu s kojima se Romi suočavaju u Bugarskoj i Hrvatskoj. Izvješće je dostupno na linku. https://www.ipc.com.hr/hr_HR/vijesti/borba-protiv-diskriminacije-kroz-poboljsan-pristup-pravosudu-u-hrvatskoj-i-bugarskoj?fbclid=IwAR2GQ6WL4ihBPnecNaZKoIL84d5W_pzy4W75ANKGPl9ezOfihCdZ46k49_s

-Sredinom veljače u sklopu projekta „Škola ljudskih prava“ održane su prve radionice iz ciklusa predavanja o ljudskim pravima za učenike 5. i 6. razreda OŠ Hugo Badalić, u područnoj školi na Jelasu u Slavonskom Brodu. Učenicima je održano ukupno šest radionica za šest razrednih odjeljenja, a tematska cjelina koju su prezentirali i obradili je „Drvo ljudskih prava“. Učenici su, nakon predstavljanja Opće deklaracije o ljudskim pravima, timskim radom i metodom oluje mozgova u manjim grupama izrađivali, crtajući na papiru, drvo ljudskih prava. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

-Krajem veljače su u Sisku u suradnji s Policijskom upravom Sisačko-moslavačke županije organizirali javnu akciju povodom obilježavanja Europskog dana zaštite žrtava kaznenih djela u sklopu programa “Mreža podrške za žrtve I svjedoke kaznenih djela”, kao i Dana ružičastih majica. Ciljevi obilježavanja spomenutih dana su podizanje svijesti o pravima žrtava kaznenih djela i važnosti prijave kaznenih djela nadležnim institucijama te senzibiliziranje građana, a posebice djece i mladih o štetnosti međuvršnjačkog nasilja i stvaranja ozračja nulte tolerancije za međuvršnjačko nasilje.

Tijekom ožujka je u Belom Manastiru održana prva radionica za romske medijatore u sklopu projekta “Jednakost za Rome kroz suzbijanje diskriminacije” koji je financiran iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj Active Citizens Fund Hrvatska . Glavni cilj projekta je promovirati i zaštiti prava romskih žrtava kršenja ljudskih prava i diskriminacije kroz podizanje svijesti društva i dionika, jačanje provedbe nediskriminacijskog zakonodavstva i osnaživanje Roma za traženje pravne zaštite.  Na prvoj edukaciji obrađene su teme Roma u Europi i Hrvatskoj, podrijetlo i socio-ekonomska situacija, statistika o diskriminaciji, što je to diskriminacija, pravni okvir u suzbijanju diskriminacije, institut pučke pravobraniteljice, a sve uz vježbu na primjerima iz prakse.

Dana 8. ožujaka prezentiran je dokumentarni film o diskriminaciji Roma. U sklopu projekta “Ravnopravnost Roma kroz poboljšan pravni pristup” (ERELA) IPC je snimio kratki dokumentarni film na temu diskriminacije Roma. Film prikazuje postignuća projekta ERELA u sklopu kojeg su romski medijatori obišli 13 najvećih romskih naselja u RH tražeći žrtve diskriminacije. Žrtvama je pružena besplatna pravna pomoć te je podneseno 6 pritužbi Uredu pučke pravobraniteljice. Nositelj projekta je Minority Rights Group International iz Mađarske, a uz IPC partner na projektu je i Center Amalipe iz Bugarske.

-Također tijekom ožujka e održan drugi sastanak Lokalne platforme za inkluzije Roma koja predstavlja uspostavu međusektorske suradnje radi kvalitetnije integracije Roma u lokalnu zajednicu, povećanje svijesti javnosti o adekvatnoj integraciji Roma, desegregaciji i suzbijanju diskriminacije. Lokalna platforma uključuje dionike iz lokalne samouprave, policije, škola, vrtića, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatskog zavoda za socijalni rad, romske predstavnike, organizacije civilnog društva i predstavnike medija. Sastanci Lokalne platforme predstavljaju prostor za konstruktivan dijalog i suradnju lokalnih dionika o izazovima s kojima se romska zajednica suočava. Tema jučerašnjeg sastanka bila je Mediji. Razgovaralo se o predrasudama i stereotipima u izvještavanju o romskoj nacionalnoj manjini. Sastanak Lokalne platforme za inkluziju Roma održan je u sklopu projekta “Jednakost za Rome kroz suzbijanje diskriminacije” kojeg financijski podržava Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj Active Citizens Fund Hrvatska .

-Održana je treća edukacija za romske medijatore u Belom Manastiru. Tema edukacije bila je “Zagovaranje”, a vodila ju je Nikoleta Poljak iz partnerske organizacije DKolektiv – organizacija za društveni razvoj iz Osijeka. Edukacijskom se nastojalo potaknuti i osnažiti sudionike za procese zagovaranja i aktivno rješavanje problema s kojima se suočava romska zajednica. Edukacija je održana u sklopu projekta “Jednakost za Rome kroz suzbijanje diskriminacije” koji je financiran sredstvima Active Citizens Fund Hrvatska

– U sklopu projekta „Stop vršnjačkom nasilju II“ održan je sastanak s roditeljima brodskih gimnazijalaca. Na sastanku je klinička psihologinja, vanjska izvoditeljica na projektu Informativno pravnog centra Davorka Čavar-Lovrić, održala predavanje putem prezentacije o ovoj aktualnoj temi nasilja među mladima i učenicima. Razgovaralo se o problemima agresije i nasilja među mladima, o žrtvama nasilja, ophođenju prema nasilju, što činiti kao roditelj žrtve ili nasilnika te o sveprisutnom nasilju na internetu, tzv. cyber bullyngu. Motiv ovakvih sastanaka je promicati svijest o vršnjačkom nasilju te upoznati roditelje s uzrocima, posljedicama, načinima sprječavanja i reagiranja u situacijama provođenja nasilja. Projekt je financiran od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Republike Hrvatske.

-Okončana je provedba druge tematske cjeline dvodnevnih radionica u sklopu projekta „Škola ljudskih prava“. Održan je ciklus interaktivnih radionica pod nazivom „Novi planet“ o ljudskim pravima za učenike 5. i 6. razreda OŠ Hugo Badalić, u područnoj školi na Jelasu u Slavonskom Brodu. Učenicima je održano ukupno šest radionica za šest razrednih odjeljenja. Učenici su, prema svom osobnom stavu i mišljenju, timskim radom u manjim grupama crtali i bojali na papiru novi planet te navodili koja su to ključna ljudska prava izmišljenog ustava na novootkrivenoj planeti. Cilj radionice je bio da se učenici usuglase oko 10 prava koja su zajednička svim grupama, a koja su sadržana u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

-U prostoru Gimnazije Matija Mesić održana radionica za razrednike brodskih gimnazijalaca na temu vršnjačkog nasilja. Radionica je jedna od projektnih aktivnosti na projektu „Stop vršnjačkom nasilju II“ , koju je izvela klinička psihologinja Davorka Čavar-Lovrić. S obzirom na dobar odaziv nastavnog osoblja, može se reći da je tema privukla dobar interes i zanimanje profesora. Putem prezentacije razrednici su saznali nešto više o vršnjačkom nasilju među mladima i učenicima, a neke od tema su bile: problem agresije i nasilja među mladima, žrtve nasilja, način ophođenja prema nasilju, što činiti kao roditelj žrtve, svjedoka ili nasilnika te nasilju na internetu (cyber bulling). Osim predavanja, razrednici su sudjelovali u verbalizacijskim vježbama putem kojih su spoznali važnost razgovora o problemima nasilja. Cilj radionice je produbiti svijest školskog osoblja o ovom problemu te osposobljavanje za reagiranje na nasilje. Projekt je financiran od strane Središnjeg ureda za demografiju i mlade Republike Hrvatske.

-Održane su radionice u sklopu projekta “Škola ljudskih prava” za učenike 5. i 6. razreda OŠ Hugo Badalić pod nazivom “Mapiranje ljudskih prava u lokalnoj zajednici”. Učenici su crtali i bojali mapu svoje lokalne zajednice, istaknuli važne institucije i mjesta od važnosti te identificirali ljudska prava koja su podržana u njihovoj lokalnoj zajednici. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

U sklopu projekta “Jednakost za Rome kroz suzbijanje diskriminacije” financiranog iz programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj – Active Citizens Fund Hrvatska IPC provodi istraživanje o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Zakona o suzbijanju diskriminacije. U svrhu istraživanja, održana je prva fokus grupa u naselju Josip Rimac u Slavonskom Brodu. Moderiranim razgovorom nastojalo se potaknuti Rome i Romkinje na dubinsku diskusiju kako bi istražili njihove stavove o diskriminaciji, pravima koja im pripadaju kao pripadnicima nacionalne manjine te o utjecaju dva navedena zakona u njihovim životima.

-Dana 4. svibnja u Gradskoj upravi Slavonskog Broda IPC je potpisao sporazum o međusektorskoj suradnji suzbijanja nasilja nad Romkinjama. Savez Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara“ pokretač je međusektorske suradnje sa svim relevantnim institucijama kako bi se poboljšala koordinacija i komunikacija svih dionika u slučajevima nasilja nad Romkinjama. Osim Grada Slavonskog Broda i Saveza Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara“, sporazum su potpisali i Informativno pravni centar, Hrvatski zavod za socijalni rad – Podružnica Slavonski Brod, Policijska uprava Slavonski Brod, Udruga Brod – grupa za ženska ljudska prava, Vijeće romske nacionalne manjine Brodsko-posavske županije, Osnovna škola „Hugo Badalić“ te saborski zastupnik Veljko Kajtazi.

-Dana 16. svibnja u sklopu projekta “Škola ljudskih prava” za učenike 5. i 6. razreda OŠ Hugo Badalić održane su radionice pod nazivom “Prozori i ogledala”. Učenici su promatrali fotografije osoba različitih kultura kroz ogledala, prepoznavajući sličnosti te otvarajući prozor, izražavajući svoje osobne razlike. Nadalje, proučavali su izraze lica na fotografijama, izražavajući emocije te su na osnovi toga istaknuli pojavu viktimizacije. Po završetku su identificirali određeno ljudsko pravo koje je povezano s temom viktimizacije. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

-U Belom Manastiru održana fokus grupa kojom se nastojalo potaknuti pripadnike romske nacionalne manjine na razgovor o diskriminaciji i pristupu manjinskim pravima, a sve s ciljem istraživanja o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Zakona o suzbijanju diskriminacije. Fokus grupa održana je u sklopu projekta “Jednakost za Rome kroz suzbijanje diskriminacije” financiranog iz programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj

-Krajem svibnja je održan treći sastanak Lokalne platforme za inkluziju Roma koja predstavlja međusektorsku suradnju radi kvalitetnije integracije Roma u lokalnu zajednicu. U rad platforme uključeni su svi bitni dionici: romski aktivisti, predstavnici institucija, organizacija civilnog društva i medija. Rad Lokalne platforme usmjeren je na povećanje svijesti javnosti o praktičnim koracima prema adekvatnoj integraciji Roma, desegregaciji i dobrim praksama o kojima je bilo riječi na današnjem sastanku. Lokalna platforma za inkluziju Roma osnovana je u sklopu projekta “Jednakost za Rome kroz suzbijanje diskriminacije” financiranog iz programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatsko

-Krajem svibnja IPC je incirao praćenje na online predstavljanja Izvješća pučke pravobraniteljice za 2022. godinu. Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter govorila je o Izvješću koji sadrži analizu i ocjenu stanja zaštite ljudskih prava i sloboda u RH te analizu i ocjenu stanja vezano za određene pojavne oblike povreda prava pojedinaca ili pojedinih društvenih skupina. IPC je surađivao s Uredom pučke pravobraniteljice u izradi Izvješća kao antidiskriminacijska kontakt točka. Mreža antidiskriminacijskih kontakt točaka okupljena je s ciljem snaženja borbe protiv diskriminacije na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, a služi i razmjeni informacija te planiranju zajedničkih inicijativa usmjerenih na borbu protiv nejednakosti i promicanje jednakog postupanja. Izvješće dostupno na poveznici: ombudsman.hr/hr/interaktivno-izvjesce-za-2022/

Eto toliko u  prikazu rada Informativno pravnog centra iz Slavonskog Broda koji po mnogo čemu može biti dobar primjer po tome kako i na koji način biti aktivno uključen u promicanje i zaštitu ljudskih i manjinskih prava.

Autor: Antun Brađašević

Projekt „Izazovi i dileme unapređivanja manjinske politike u hrvatskom društvu„ realizira se uz financijsku podršku Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija

Show More