1. emisija iz projekta: Mladi i građanski aktivizam u 2023. godini – KOORDINACIJA ŽUPANIJSKIH SAVJETA MLADIH – INSTITUCIJA ZA RAZMJENU POZITIVNE PRAKSE I ZAGOVARANJE INTERESA MLADIH – intervju sa Marijom Rajićem

Print Friendly, PDF & Email

Poštovani slušatelji i čitatelji sadržaja Instituta STINE nudimo vam na uvid prvu radijsku emisiju iz ovogodišnjeg serijala: Mladi i građanski aktivizam. U ožujku je Koordinacija županijskih savjeta mladih organizirala konferenciju “Sadašnjost, a ne budućnost”, s ciljem konstruktivnog dijaloga predstavnika lokalne odnosno regionalne samouprave, predstavnika relevantnih institucija izvršnih vlasti u RH. te naravno predstavnika savjeta i udruga mladih, o ključnim temama značajnim za život mladih ali i njihovu poziciju u društvu: vezano uz zdravstvo i obrazovanje, sudjelovanje mladih u razvoju lokalne zajednice, kreiranje radnih mjesta i samozapošljavanje, itd.

U raspravi su istaknuti primjeri dobre prakse u županijama – na temu stipendija, izrade Akcijskih planova za mlade, stambenog zbrinjavanja, izgradnje mreže dječjih vrtića, korištenje sportskih dvorana ne samo za sport već i za kulturne i druge manifestacije, ali je upozoreno i na potrebu šireg promišljanja društvenog razvoja od posebnog interesa za mlade kao npr. potreba ubrzanijeg razvoja ruralnih područja ili bolja prometna povezanost, što bi dijelovima mlade generacije osiguralo bolje socioekonomske uvijete i pružilo bolje šanse kvalitetnijeg življenja.

Koordinacija županijskih savjeta mladih Republike Hrvatske osmišljena je kao platforma za razmjenu prakse i kontinuirano informiranje županijskih savjeta mladih, zajedničku analizu prisutnih problema mladih, te zagovaranje interesa mladih prema institucijama i tijelima vlasti. Koordinacija okuplja sve županijske savjete mladih i Savjet mladih Grada Zagreba, dok administrativnu podršku radu Koordinacije pruža Zajednica hrvatskih županija, kao savjetodavno tijelo s djelokrugom rada definiranim kroz: praćenje stanja i razmatranje pitanja od interesa za mlade, te predlaganje mjera i aktivnosti usmjerenih na unapređenje stanja mladih.

Koji su ciljevi i uloga Koordinacije , kako realizira svoje programe i projekte , ali i kako vidi današnju poziciju mladih te kako potaknuti njihovu aktivniju društvenu ulogu razgovarali smo s glavnim tajnikom Koordinacije županijskih savjeta mladih Marijom Rajićem.

Emisiju možete poslušati ili preuzeti sa linka:

https://voca.ro/18HEaZVIQzm4

 

Institut STINE

Show More