Projekt INKLUZIVNI KOTAČ : Edukacija budućih medijskih djelatnika i proizvodnja i objava medijskih sadržaja namijenjenih kvalitetnom izvještavanju o Romima

Print Friendly, PDF & Email

 “Inkluzivni kotač” je projekt kojeg provodi Udruga Ri Rock u partnerstvu s Romskom Organizacijom mladih Hrvatske. Projekt “Inkluzivni kotač” je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova”

Inkluzivni kotač je partnerski projekt udruge Ri Rock i Romske organizacije mladih Hrvatske. Pokrenut je s ciljem poboljšanja medijske reprezentacije o Romskoj zajednici te ostalim ranjivim skupinama kako bi se smanjio učinak neadekvatne medijske reprezentacije na marginalizaciju Roma te uvela pozitivna promjena unutar zajednice. Projekt „Inkluzivni kotač“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Prema Nacionalnom planu za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. – 2027. pripadnici romske nacionalne manjine susreću se sa specifičnim problemima među kojima su i: isključenost iz društvenog i kulturnog života, niska razina sudjelovanja u općim politikama i aktivnostima na razini lokalnih zajednica. Negativna medijska slika najčešće uključuje teme iz područja crne kronike u kojima su Romi počinitelji prekršajnih i/ili kaznenih djela, uz premalo pozitivnih primjera što pridonosi većoj marginalizaciji istih. Mladi članovi romske zajednice (ciljana skupina) će direktno sudjelovati u glavnim aktivnostima projekta: obrazovnim (edukacije za medijske djelatnike), poslovnim (proizvodnja radijskih emisija i časopisa) i kulturno-umjetničkim procesima (nastupi na manifestacijama) te u zagovaračkim i političkim procesima (Okrugli stol i inicijativa izrade Akcijskog plana za uključivanje Roma u PGŽ-u) čime ih se osnažuje da traže svoja prava te da se transformiraju iz pasivnih primatelja pomoći u ovlaštene nositelje prava – samosvjesne građane. Kako bi doprinijeli objektivnijem i pozitivnijem medijskom izvještavanju o ranjivim skupinama, projektom ćemo obuhvatiti i medijske djelatnike koji će proći edukaciju o izvještavanju o ranjivim skupinama te bi navedeno trebalo rezultirati medijskim sadržajima s adekvatnom reprezentacijom. Navedeno doprinosi ostvarivanju općeg cilja projekta što je jačanje građanske svijesti i angažmana u vezi romskih tema kroz inkluzivne prakse i poticanje pozitivnog diskursa o Romima.

Medijske aktivnosti

Nakon objave javnog poziva izabrane su 4 romske studentice koje su educirane za medijske djelatnike. Erdina, Vanesa, Matea i Valentina prošle su edukacije o romskoj tematici i o izradi radijskih emisija, a edukacije su vodili ROM HR i Udruga RI-ROCk koji i provode ovaj projekt.

Medijske djelatnice će svoje znanje upotrijebiti u proizvodnji medijskih sadržaja namijenjenih kvalitetnom izvještavanju o Romima.

Medijski djelatnici proizvesti će 16 radijskih emisija o relevantnim romskim temama, s naglaskom na pozitivne i poticajne primjere.

Oformit će se tim volontera društveno-humanističkih struka ili studenti spomenutih struka koji će u suradnji s medijskim djelatnicima teme obrađene u emisijama prenijeti u časopis, a u svakom časopisu će se nalaziti teme iz dvije radijske emisije. Osmislit će se i izdati 8 brojeva časopisa „Inkluzivni kotač“. Časopis će se distribuirati u lokalnu i regionalnu samoupravu, škole, vrtiće te romska naselja na području PGŽ-a.

Prva epizoda radio emisije Inkluzivni kotač emitirana na radio Roži, a voditeljica epizode je bila Matea Horvat, a ugostila je povjesničara Danijela Vojaka koji je autor više knjiga vezano uz stradavanje Roma u II. Svj. ratu. Radio emisiju možete poslušati na sljedećem LINKU

Druga epizoda radio emisije Inkluzivni kotač emitirana je na radio Roži, a voditeljica je bila Vanesa Mazreku, a ugostila je Vanja Kauzlarić i Erdijan Iljazi.

Tema epizode bila je kako se uključivanje odvija kroz glazbu i neformalno obrazovanje, tko sve sudjeluje na radionicama i programu koje provode, kako je nastao bend Rinkluzija i što sve spremaju. Vanja je voditelj projekta dok je Erdijan polaznik projekta, osnovnoškolac koji je majstor na instrumentu BUBNJEVI.

Radio emisiju možete poslušati na sljedećem LINKU

Prvi broj časopisa “Inkluzivni kotač” možete prolistati na ovom LINKU

Treća epizoda radio emisije Inkluzivni kotač emitirana je na radio Roži, a voditeljica je bila Erdina Najev, a ugostila je Sinišu-Senada Musića.

Tema epizode bila je aktivnosti udruge Romska organizacija mladih Hrvatske jedni od pokretača projekta Inkluzivnog kotača.

S Sinišom-Senadom Musićem razgovarali smo njegovoj, ali i drugim romskim organizacijama, te o brojnim programima koje su pokrenuli. On je prvi Rom koji je dobio nagradu Hrvatskog glumišta, te objašnava kako od otpada napraviti umjetnost, te što je Akcijski plan za uključivanje Roma u PGŽ.

Radio emisiju možete poslušati na sljedećem LINKU

Četvrta epizoda radio emisije Inkluzivni kotač emitirana je na radio Roži, a voditeljica bila je Valentina Pavić, a ugostila je Ljatifa Demira.

U četvrtoj po redu emisiji pričali smo o romskom jeziku i njegovoj povijesti.

Kojim jezikom govore Romi, što ga odlikuje, kako je došlo do njegovog formiranja, koje sve dijalekte možemo pronaći na ovim prostorima, koje su razlike među njima, što nije Romski jezik, samo su neka od pitanja na koja smo pokušali dati odgovor, a u tome nam je pomogao gost emisije dr. sc. Ljatif Demir. Nadamo se da ćete naučiti nešto novo i da ćemo Vam barem malo približiti bogatstvo romske kulture.

 

Radio emisiju možete poslušati na sljedećem LINKU

Peta epizoda radio emisije Inkluzivni kotač emitirana je na radio Roži, a voditeljica je bila Matea Horvat, a ugostila je Jovicu Radosavljevića i Suzanu Agotić.

U petoj emisiji Matea Horvat dotakla se hvalevrijedne inicijative Muzeja osobnih priča u Osijeku. Razgovarala je sa Suzanom Agotić, koordinatoricom Muzeja, te Jovicom Radosavljevićem, predsjednikom Romskog resursnog centra iz Darde o stvaranju i sudjelovanju u radu Muzeja.

Radio emisju možete poslušati na sljedećem LINKU

Šesta epizoda radio emisije Inkluzivni kotač emitirana je na radio Roži, a voditeljica je bila Vanesa Mazreku, a ugostila je Adrijanu Osmani.

U šestoj emisiji Vanesa razgovarala je s Adrijanom Osmani, mladom romkinjom koja usprkos poražavajućim statistikama o obrazovanju Roma, prkosi tim podacima svojim svijetlim primjerom.

Kako je tekao njen put, odakle vuče inspiraciju, te da li i dalje se suočava s diskriminacijom.

 

Radio emisju možete poslušati na sljedećem LINKU

Emisije su dostupne na linku :

https://www.radio-roza.org/inkluzivni-kotac

Prvi broj časopisa „Inkluzivni kotač“, on line dostupan je na: https://www.romhr.hr/uploads/document/doc/24/Inkluzivni_kotac_01.pdf

Show More