ZBOG PADA UDJELA U STANOVNIŠTVU NACIONALNE MANJINE MOGU IZGUBITI NEKA DOSADAŠNJA PRAVA

Print Friendly, PDF & Email

Ustavni zakon propisuje brojčane minimume za ostvarivanje prava, ali ne priječi da se opseg prava proširi odlukama jedinica lokalnih vlasti kada se radi o pravu na zastupljenost u predstavničkim tijelima ili pravu na dvojezičnost.

Prema Popisu stanovništva iz 2011. godine broj pripadnika nacionalnih manjina u RH bio je 328 738, dok prema Popisu iz 2022. godine iznosi 240.079, što je pad za 26.8 % (pad broja stanovništva Hrvatske u tom periodu je skoro tri puta manji – 9,6 posto). Udio nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu 2011. godine je iznosio 7,67 posto, a 2022. godine 6.2 posto. Na osnovu rezultata popisa pojedine nacionalne manjine u određenim jedinicama lokalne i regionalne samouprave (županija, gradova i općina) mogu izgubiti pravo na zastupljenost u predstavničkim tijelima. To se može dogoditi u dvije županije, četiri grada i 17 općina (uglavnom se to odnosi na srpsku nacionalnu manjinu, ali u pojedinačnim slučajevima i na bošnjačku, mađarsku, talijansku i romsku). Također, prema rezultatima popisa iz 2021. nacionalne manjine mogu izgubiti i pravo na izbor (raspisivanje izbora) za 70 vijeća nacionalnih manjina i 43 predstavnika nacionalnih manjina.

U slučajevima tih 70 vijeća, za koja sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, za čiji izbor nacionalne manjine više ne ispunjavaju uvjete, u 16 jedinica lokalne samouprave ipak može biti biran predstavnik date nacionalne manjine, dok u preostala 54 slučaja prestaju postojati i uvjeti odnosno prava na izbor predstavnika. Tako bi na sljedećim izborima (6. po redu) za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina koji bi se trebali održati u svibnju sljedeće, 2023. godine, umjesto dosadašnjih 515 manjinskih vijeća, izbori mogli biti raspisani za njih 445, a umjesto za dosadašnjih 144 manjinska predstavnika za njih 116. 

Prema informacijama Ministarstva uprave i pravosuđa nakon objave rezultata popisa 2021. utvrđeno je da je broj pripadnika nacionalnih manjina smanjen ispod jedne trećine (ispod 33,33%) u 4 jedinice lokalne samouprave i to u Vukovaru (pripadnika srpske nacionalne manjine sada je 29,73%), Vrbovskom (pripadnika srpske nacionalne manjine sada je 32,38%), Punitovcima (pripadnika slovačke nacionalne manjine sada je 33,16%) i Donjim Kukuruzarima (pripadnika srpske nacionalne manjine sada je 31,20%) te u tim jedinicama više ne ostvaruju pravo na obveznu dvojezičnost sukladno članku 12. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. U jednoj se jedinici lokalne samouprave broj pripadnika nacionalne manjine povećao te je ostvaren uvjet iz čl. 12. Ustavnog zakona od jedne trećine za ravnopravnu službenu uporabu jezika i pisma nacionalne manjine i to u općini Orehovica u Međimurskoj županiji gdje pripadnika romske nacionalne manjine sada ima 33,68%. Pravo na zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u predstavničkim tijelima svake pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave određivat će se neposredno prije sljedećih lokalnih izbora. Ustavni zakon propisuje brojčane minimume za ostvarivanje prava, ali ne priječi da se opseg prava proširi odlukama jedinica lokalnih vlasti.

Manjine koji su prema rezultatima  Popisu stanovništva iz 2021. godine izgubile pravo na zastupljenost u predstavničkom tijelu županije/grada/općine

Na razini županijske skupštine: Bošnjaci u  Dubrovačko-neretvanskoj i Primorsko-goranskoj županiji ; Srbi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Na razini gradskih vijeća: Srbi u gradovima Kutini, Otočcu, Sisku i Osijeku

Na razini općinskih vijeća: Srbi u općinama Crnac, Viškovo, Voćin, Ivanska,Tovarnik, Jasenovac, Čačinci, Fažana, Garčin , Petlovac , Veliki Grđevac, Lukač, Brinje i Vladislavci; Romi u općini Peteranec; Mađari u općini Erdut;Talijani u općini Višnjan

Jedinice lokalne i regionalne samouprave u kojima su prema rezultatima Popisa stanovništva 2021. godine prestali postojati uvjeti za izbor  vijeća nacionalnih manjina

Zagrebačka županija – Gradovi: Samobor i Zaprešić za srpsku nacionalnu manjinu; Velika Gorica za albansku nacionalnu manju

Sisačko-moslavačka županija – Gradovi: Hrvatska Kostajnica za bošnjačku nacionalnu manjinu

 Karlovačka županija – Gradovi: Duga Resa za srpsku nacionalnu manjinu; Karlovac za albansku nacionalnu manjinu ;  Općine: Tounj za srpsku nacionalnu manjinu

Koprivničko-križevačka županija – Općine: Drnje i Rasinje za romsku nacionalnu manjinu

Bjelovarsko-bilogorska županija – Općine: Končanica i Nova Rača za mađarsku nacionalnu manjinu; Rovišće i Kapela za srpsku nacionalnu manjinu;  Šandrovac za albansku nacionalnu manjinu

Primorsko-goranska županija – Gradovi: Bakar za bošnjačku nacionalnu manjinu; Mali Lošinj za bošnjačku i talijansku nacionalnu manjinu; Rijeka za mađarsku nacionalnu manjinu; Općine: Punat za bošnjačku nacionalnu manjinu ; Čavle i Lopar za albansku nacionalnu manjinu; Lovran za talijansku nacionalnu manjinu; Kostrena, Lokve, Matulji  i Vinodolska općina za srpsku nacionalnu manjinu

Požeško-slavonska županija – Općine: Kaptol za češku nacionalnu manjinu

Brodsko-posavska županija – Gradovi: Slavonski Brod za bošnjačku nacionalnu manjinu; Općine: Bebrina za ukrajinsku nacionalnu manjinu; Cernik, Donji Adrijevci i Oriovac za srpsku nacionalnu manjinu

Zadarska županija – Gradovi: Biograd na Moru za srpsku nacionalnu manjinu; Pag za bošnjačku nacionalnu manjinu; Općine: Starigrad za srpsku nacionalnu manjinu; Tkon za albansku nacionalnu manjinu

Osječko-baranjska županija – Gradovi: Belišće i Đakovo  za srpsku nacionalnu manjinu

Općine: Antunovac, Đurđenovac i Feričanci za srpsku nacionalnu manjinu; Magadenovac i Popovac za romsku nacionalnu manjinu; Kneževi vinogradi za njemačku nacionalnu manjinu

Šibensko-kninska županija – Općine: Promina i Tribunj za srpsku nacionalnu manjinu

Vukovarsko-srijemska županija  –Gradovi: Vukovar za ukrajinsku nacionalnu manjinu; Općine: Nuštar za srpsku nacionalnu manjinu; Vrbanja za slovačku nacionalnu manjinu

Splitsko-dalmatinska županija  – Gradovi: Split za makedonsku i slovensku nacionalnu manjinu

Općine: Dicmo, Milna , Sutivan i Zmijavci za srpsku nacionalnu manjinu; Podgora za bošnjačku nacionalnu manjinu

Istarska županija

Gradovi:  Vodnjan – Dignano za crnogorsku nacionalnu manjinu ; Općine: Bale – Valle , Funtana-Fontane i Medulin za bošnjačku nacionalnu manjinu;  Brtonigla – Verteneglio za srpsku nacionalnu manjinu;  Funtana-Fontane za albansku nacionalnu manjinu ;  Kanfanar; Sveti Lovreč i Svetvinčenat za talijansku nacionalnu manjinu

Dubrovačko-neretvanska županija – Gradovi: Dubrovnik za albansku nacionalnu manjinu; Ploče za srpsku nacionalnu manjinu ; Općine: Janjina za srpsku nacionalnu manjinu ;  Trpanj za bošnjačku nacionalnu manjinu

Međimurska županija – Općine: Sveti Martin na Muri za slovensku nacionalnu manjinu

Jedinice lokalne i regionalne samouprave u kojima su prema rezultatima Popisa stanovništva 2021. godine prestali postojati uvjeti za izbor predstavnika nacionalnih manjina

Zagrebačka županija – Županija: za crnogorsku nacionalnu manjinu; Gradovi : Dugo Selo i Ivanić Grad za albansku nacionalnu manjinu; Ivanić-Grad  i Vrbovec za srpsku nacionalnu manjinu; Sveta Nedjelja za bošnjačku nacionalnu manjinu

Krapinsko-zagorska županija – Županija: za albansku nacionalnu manjinu

Sisačko-moslavačka županija – Županija: za mađarsku, makedonsku i slovensku nacionalnu manjinu; Gradovi: Kutina za albansku nacionalnu manjinu; Novska za romsku nacionalnu manjinu; Sisak za češku nacionalnu manjinu

Karlovačka županija – Gradovi: Karlovac za slovensku nacionalnu manjinu

Varaždinska županija – Gradovi: Varaždin za slovensku nacionalnu manjinu

 Koprivničko-križevačka županija – Gradovi: Koprivnica za albansku nacionalnu manjinu

Bjelovarsko-bilogorska županija – Županija: za bošnjačku i slovensku nacionalnu manjinu

Primorsko-goranska županija – Gradovi: Kastav za albansku i talijansku nacionalnu manjinu; Rijeka za češku nacionalnu manjinu ;  Općine: Matulji za talijansku nacionalnu manjinu

Virovitičko-podravska županija – Županija: za češku nacionalnu manjinu

Požeško-slavonska županija – Gradovi: Požega za albansku nacionalnu manjinu; Pleternica za srpsku nacionalnu manjinu

Brodsko-posavska županija – Gradovi: Slavonski Brod za albansku nacionalnu manjinu

Zadarska županija – Županija: za crnogorsku i makedonsku nacionalnu manjinu

Osječko-baranjska županija – Županija: za rusinsku nacionalnu manjinu; Gradovi: Osijek za romsku i slovensku nacionalnu manjinu; Valpovo za srpsku nacionalnu manjinu

Vukovarsko-srijemska županija – Županija: za makedonsku nacionalnu manjinu; Gradovi: Vinkovci za albansku nacionalnu manjinu; Županja za srpsku nacionalnu manjinu

Splitsko-dalmatinska županija – Gradovi: Kaštela za bošnjačku nacionalnu manjinu; Makarska za albansku nacionalnu manjinu; Sinj i Solin za srpsku nacionalnu manjinu; Split za mađarsku nacionalnu manjinu

Istarska županija – Gradovi: Pazin za talijansku nacionalnu manjinu; Poreč – Parenzo za slovensku nacionalnu manjinu

Grad Zagreb za austrijsku nacionalnu manjinu

Broj pripadnika nacionalnih manjina u stanovništvu RH prema Popisima stanovništva 2011. i 2021. godine

Albanci                        

2021: 13.817

2011:  17.513, pad 21,10%

Austrijanci

2021: 365

2011: 297, rast 22,89%

Bošnjaci

2021: 24.131

2011: 31.479, pad 23,34%

Bugari

2021: 262

2011: 350, pad 25,14%

Crnogorci                                                                          

2021: 3.127

2011: 4.517, pad 30,77%

Česi

2021: 7.862

2011: 9.641, pad 18,45%

Mađari

2021: 10.315

2011: 14.064, pad 26,65%

Makedonci

2021: 3.555

2011: 4.138, pad 14.08%

Nijemci

2021: 3.034

2011: 2.965, rast 2.32%

Poljaci

2021: 657

2011: 672, pad 2,23%

Romi

2021: 17.980

2011: 16.975, rast 5,92%

Rumunji

2021: 337

2011: 435, pad 22,52%

Rusi

2021: 1.481

2011: 1.279, rast 15,79%

Rusini

2021: 1.343

2011: 1.936, pad 30,63%

Slovaci

2021: 3.688

2011: 4.753, pad 22,40%

Slovenci

2021: 7.729

2011: 10.517, pad 26.50%

Srbi

2021: 123.892

2011: 186.633, pad 33,61%

Talijani

2021: 13.763

2011: 17.807, pad 22,71%

Turci

2021: 404

2011: 367, rast 10,08%

Ukrajinci

2021: 1.905

2011: 1.878, rast 1.43%

Vlasi                                                                                    

2021: 22

2011: 29, pad 24,13%

Židovi

2021: 410

2011: 509, pad 19,44%

 

Pripremio : Stojan Obradović

Show More