11/2022 – emisija iz serijala “Mladi i građanski aktivizam”- Predstavljanje aktivnosti Uduge ZUM iz Pule -INFORMIRANJE I EDUCIRANJE MLADIH KAO ČINILAC NJIHOVOG DRUŠTVENOG AKTIVIRANJA

Print Friendly, PDF & Email

U današnjoj emisiji želimo predstaviti udrugu ZUM iz PULE kao jedan od primjera dobre prakse koja svojim projektima i programima radi na stalnom informiranju i educiranju mladih kako bi ih potakla na društveni aktivizam u njihovim lokalnim sredinama ali i na širem društvenom planu. Udruga ZUM iz Pule je neprofitna organizacija osnovana 2001. godine u svrhu zapošljavanja mladih, njihova poticanja na prepoznavanje vlastitih mogućnosti, sposobnosti i vještina kroz edukaciju, informiranje i uključivanje u procese donošenja odluka. Udruga ZUM  zagovara i provodi sustavno i kontinuirano osnaživanje mladih za osobni razvoj i aktivno djelovanje u društvu kroz unapređenje politika za mlade, neformalno obrazovanje, pružanje podrške mladima, informiranje i umrežavanje te djeluje prvenstveno na području Istarske županije ali i ćitave Hrvatske te  i na međunarodnoj razini. Brojni su programi udruge ZUM ali naglasak je uvijek na educiranju i informiranju mladih, njihovo uključivanje u razlićite programe mobilnosti te na njihovo sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice. Kako rade i kako mobiliziraju mlade , ali gdje vide najveće teškoće i društvene otpore uspješnijoj mobilizaciji maldih i akko ih prevladavaju razgovaramo s programskom voditeljicom udruge Katharinom Mikulić .

Emisiju možete poslušati ili preuzeti na LINKU

https://voca.ro/1vXtSqjdGVwK

 

Show More