MALA ZAJEDNICA VELIKOG KULTURNOG POTENCIJALA

Print Friendly, PDF & Email

Intervju: Antonella Tudor predsjednica Zajednice Talijana grada Splita

Zajednica Talijana grada Splita djeluje 30 godina, vrlo aktivno i uspješno, iako je sam broj pripadnika talijanske nacionalnosti, talijanske nacionalne manjine u Splitu relativno mali ( manje od 100njak pripadnika koji se nacionalno tako deklarairaju ) . Što je pokrenulo udrugu  odnosno Zajednicu ? Koji su bili motivi  ciljevi ?

Za vrijeme drugog svjetskog rata, talijanska je zajednica promatrana kao simbol veze s fašizmom. Godine 1943. dvostruka duša Splita prestaje postojati. Gotovo čitavo talijansko stanovništvo Splita bilo je prisiljeno napustiti vlastiti grad.  Kasnije, velikim radom Mladena Čulića- Dalbella, posebno u suradnji s dr. Frankom   Karamanom, nastoji se obnoviti talijansku zajednicu u Splitu. Zajednica, ne samo za talijansku manjinu, već za sve Hrvate koji su htjeli surađivati u njoj i s njom, Zajednicu kao istinski odraz dvostruke duše Splita u okviru istinskog i konačnog mirnog suživota. Tako  je  nastala  Zajednica,  najprije  s  ciljem izgradnje  mosta  između  Splita  i  Italije  u  vrijeme Domovinskog  rata  90-ih  godina.  Međutim,  istinski je san  bio stvoriti  pravo središte koje  će omogućiti Talijanima  i  Hrvatima  dodir  s  talijanskim  svijetom, jezikom, svjetonazorima,  kulturom,  jednom  rječju svim onim što čini dio talijanskog identiteta, a time i hrvatskog, mjesto gdje će se moći sastajati i razmjenjivati iskustva i znanja. Mjesto kao izraz dvostruke duše Splita, stalno žive i spremne razvijati se i obogaćivati, u znaku mira ikomunikacije među narodima. Odlučeno je da zajednica kao svoj naziv nosi ime  svećenika  don  Francesca  Carrare,  rođenog  u Splitu u drugoj polovini  19. stoljeća, u znak zahvalnosti  za  njegov  doprinos  u  pogledu  razvitka  kako hrvatske tako i talijanske kulture i identiteta. Dakle, od  1992.g.  talijanstvo  Splita  poprima institucionalni  karakter,  čuvajući  i  štiteći  svijest  o vlastitoj vrijednosti svoje povijesti.

Kako predstaviti njenu funkciju i misiju ?

Od  početka  svog  službenog  postojanja  godine  1992.,  Zajednica  Talijana  bavi  se  promicanjem  raznih  djelatnosti  na  kulturnom,  edukativnom i umjetničkom polju, u vidu organiziranja konferencija, izložbi, koncerata, tečajeva talijanskog jezika za djecu i odrasle. Te su djelatnosti organizirane u suradnji ili uz potporu drugih lokalnih institucija. Dakle, bogata djelatnost  Zajednice ne samo za vlastite članove, ne samo za talijanske državljane, već također i za lokalno stanovništvo. Početkom  90-ih  godina,  malo  središte agregacije  za  prijatelje  i  simpatizere  talijanske  kulture, malo po malo postaje jedno od glavnih točaka poveznica  čitavog  stanovništva  Splita.  Mjesto  koje odiše nadasve bogatom poviješću, zanimljivim multinacionalnim  naslijeđem,  toplom  gostoljubivošću  i čari. Dvostruka duša Splita označila je svoj povratak i nastavila živjeti još većim sjajem. Zajednica broji oko 450 članova i simpatizera dok je službeni broj stanovnika grada koji se izjašnjavaju kao pripadnici talijanske nacionalne manjine tek 83.

Osnovna misija zajednice je očuvanje talijanskog jezika , kulture i povijesti na području grada Splita. Kroz koje programe i na koji način to realizirate ?

Zajednica organizira tečajeve talijanskog jezika za djecu i odrasle, od početničke razine pa sve do napredne. Aktivnosti udruge uključuju i seminare vezane za talijansku kulturu, kao npr. enogastronomski i sportski tečajevi, ali i izložbe.

Uz kulturnu misiju razvijate edukativne , humanitarne i sportske aktivnosti. Što bi na tom planu bilo posebno interesantno istaknuti ?

Zajednica je veoma aktivna na humanitarnom planu te surađuje s lokalnim udrugama. Kao primjer mogu navesti suradnju s Udrugom Most iz Splita te svake godine sudjeluje u humanitarnom buvljaku koji se organizira za beskučnike te istima Zajednica kuha talijanske specijalitete više puta godišnje. Udruga svake godine povodom Božića posječuje i djecu s posebnim potrebama iz centra „Slava Raškaj“ iz Splita.


Posebno si značajni vaši jezični programi . Kako oni funkcioniraju , kakav je interes ?

Kada je Zajednica nastala organizirala je samo jedan tečaj talijanskog jezika, sada međutim broji 11 tečajeva za djecu i odrasle sa preko 80 polaznika. Ovo pokazuje porast interesa za talijanski jezik i kulturu, što je jedan od dokaza povjesne povezanosti između italije i hrvatske

– Surađujete i s školama. Imate li tu neke posebne i sustavne  programe i aktivnosti 

Što se tiče sportskih aktivnosti Zajednica organizira tečaj „Nauči talijanski jezik kroz igru“ u suradnji sa Osnovnom Školom Skalice. Djeca jednom jedno kroz sportske aktivnosti popračene sa verificiranim trenerima dođu u doticaj sa talijanskim jezikom.

Kakva je suradnja s većinskim institucijama , s strukturama grada … ?

Zajednica uspješno surađuje s institucijama grada Splita i Splitsko- Dalmatinske Županije. Svake godine se prijavljuje i na natječaje koji se organiziraju na lokalnoj razini.

Imate li pomoć matične države , kako se ona manifestira i kako doprinosi vašem radu ?

Zajednica je većinom financirana od strane Ministarstva Vanjskih poslova Republike Italije.

Kakav je suradnja s drugim talijanskim zajednicama u Hrvatskoj ?

Zajednica Talijana Grada Splita je jedna od 50 zajednica Talijanske Unije Hrvatske i Slovenije. Svi smo dio jedne „velike obitelji“ i često surađujemo s ostalim zajednicama putem posjeta, zajedničkim projektima i atvnostima.

Kako ocjenjujete trenutnu manjinsku scenu u Splitu i kako surađujete s drugim nacionalnim manjinama ? 

Ja sam osim što sam Predsjednica Zajednice Talijana Grada Splita i predstavnica talijanske manjine pri Splitsko-dalmatinskoj Županiji. Suradnja s ostalim manjinama je veoma dobra. Mi kao talijanska manjina sudjelujemo na zajedničkim projektima kao što je Međunarodni dan ljudskih prava i glazbeno-scenski projekt „Dom je tamo gdje je pjesma“ koji se svake godine održava.

Kakvi su budući planovi i programi ? Na čemu u budućnosti želite posebno fokusirati vaš rad i čime ga dalje obogatiti i razviti ?

Zajednica namjerava što više članova privuči i doprinijeti kulturnom razvitku Grada Splita. Naš cilj je također osnažiti suradnju sa osnovnim i srednjim školama te fakultetima Grada Splita.
Od prošle godine organiziramo i specijalizirane tečajeve talijanskog jezika medicinskom osoblju Kliničkog Bolničkog Centra Split te namjeravamo proširiti ovakve vrste tečajeva i ostalim djelatnostima.
Zajednica posjeduje i bogatu knjižnicu sa preko 3000 naslova na talijanski jezik. Naš clij je probližiti putem nje sve više ljubitelja talijanske kulture i književnosti.Veliki dio prisutnih knjiga donirane su od strane Talijanskog Konzulata u Splitu i to zahvaljujući vršiteljici dužnosti konzulice Rosariji Amato, koju je na to mjesto ovlastilo Ministarstvo u trenutku zatvaranja Konzulata u studenom 2013. Osim najveće kolekcije talijanske i strane književnosti, povijesti, talijanska knjižnica nudi naslove povijesti Dalmacije, povijesti umjetnosti, poezije, talijanske didaktike, književne kritike i hrvatske naslove. Knjižnica je svečano otvorena u veljaći 2015. te nosi ime “Dalbello”, po povijesnom osnivaču Zajednice, koji je također prvi počeo s prikupljanjem knjiga.

Stojan Obradović

* Antonella Tudor rođena je u Dolu (Venecija). Diplomirala je komercijalnu ekonomiju i članica je Zajednice od 2012. Nakon što je obnašala službe tajnice i potpredsjednice, od svibnja 2016. obnaša ulogu predsjednice Zajednice.

 

 

 

Show More