100 godina Saveza Čeha u Hrvatskoj : IMAMO DOBRA MANJINSAKA PRAVA A ČEŠKA MANJINA TA PRAVA ZNA I HOĆE KORISTITI ZA DOBROBIT SVOJU ALI I ŠIRE ZAJEDNICE

Print Friendly, PDF & Email

Intervju : Ana – Maria Štruml – Tuček , predsjednica Saveza Čeha u Republici Hrvatskoj 

– Nedavno je u Daruvaru svečano obilježena 100godišnjica Saveza Čeha u Hrvatskoj. Naravno , to je samo dio bogatog programa obilježavanja ove velike godišnjice koji traje čitavu godinu. Što 100 godišnjica jedne ovakve organizacije znači za češku manjinu ali i za Hrvatsku u kojoj  jedna udruga nacionalnih manjina djeluje već 100 godina ?

Da, početkom srpnja u Daruvaru je uz bogat kulturno-umjetnički program održana centralna manifestacija 100godišnjice našeg Saveza koji je 1921. godine osnovan u Osijeku (ali prošle godine nismo organizirali proslavu zbog pandemije corone).  No, i inače smo sve naše ovogodišnje manifestacije posvetili toj značajnoj obljetnici jer to je zaista velika stvar da jedna udruga djeluje čitavo jedno stoljeće. Osobno mi je velika čast voditi Savez u drugo stoljeće njegova postojanja i želim zahvaliti svima koji su podržali naš rad i koji ga podupiru kako moralno tako i materijalno. Mislim da naša češka manjina jako doprinosi široj zajednici i to upravo svojim kulturnim programima . Mnogi naši programi fokusirani su na očuvanje našeg jezika i tradicije a treba znati da su Česi već dvjesta godina u Hrvatskoj. Sve je to bogato ilustrirano i dokumentirano i u monografiji koju smo izdali za ovu veliku godišnjicu „ Naš Savez – 100 godina Saveza Čeha „ autora Marijana Lipovca.  I upravo u toj knjizi je opisana naša povijest, povijest naše organizacije. Htjeli bi i nadalje da humanitarni i kulturno-prosvjetni ideali budu osnovne i ključne vrijednosti koje motiviraju naš rad i naše članove te da Savez Čeha bude ona velika i pokretačka i koordinativna snaga našeg rada. Željela bih da nastavimo našu tradiciju čiji je jedan važan moto i snaga upravo  naše zajedništvo i sloga koju manifestira naš Savez koji okuplja 32 češke besede, dvije osnovne škole, dva vrtića i novinsko-izdavačku ustanovu  „Jednotu“ i kroz koji na ovaj ili onaj način djeluje i oko 6000 naših članova .

– Kako funkcionira Savez Čeha i kakao doprinosi boljem položaju češke nacionalne manjine u Hrvatskoj ?

Savez Čeha je krovna udruga svih čeških organizacija u Hrvatskoj. Sjedište Saveza Čeha Republike Hrvatske je u Daruvaru. Aktivnost je bogata i razgranata – čine ju različite akcije i manifestacije kroz cijelu godinu, a usmjerena je na njegovanje češke kulture i jezika te očuvanje nacionalne samobitnosti. Savez ima predsjedništvo u kojem su predstavnici svih beseda te drugih već spomenutih naših institucija, a to predsjedništvo donosi planove i programe rada koje se onda organiziraju pojedinačno ali i skupno na nivou Saveza. Naša najpoznatija i najveća manifestacija su Žetvene svečanosti. „Dožinky“ najveća su manifestacija hrvatskih Čeha. To je proslava završetka žetve, kojom žeteoci izražavaju radost spremanja ljetine. Najatraktivniji je nedjeljni žetveni mimohod žitom bogato okićenih alegorijskih kola s prikazima postupka dobivanja kruha, za kojima slijede razne skupine u narodnim nošnjama. Tijekom godine imamo i 15ak većih manifestacija i  različite smotre  kazališta , muzičkih i folklornih ansambala itd. Posebno smo fokusirani na rad s mladima i organiziramo puno ljetnih škola i kampova u kojima se posebno njeguje češki jezik,  a te škole i kampove organiziramo i u Češkoj i u Hrvatskoj.  Kroz naše različite programe za mlade prođe i do tisuću sudionika. Rad s mladima nam je iznimno važan kako bi oni mogli biti kasnije nosioci aktivnosti vezanih za njegovanje jezika i kulturne tradicije na ovim našim područjima.

 – Kakav je interes mladih  za vaše aktivnosti, kako se i koliko uključuju ?

Zaista s radošću možemo konstatirati da nemamo problema u okupljanju i motiviranju mladih . Njihov odaziv je velik i animiranje mladih da dolaze u udruge na folklorne, muzičke, kazališne aktivnosti , da se uključuju u učenje jezika itd. ide bez problema. Zimi ih npr. uključujemo u škole skijanja, a sada na otoku Pašmanu imamo veliki folklorni ljetni kamp. Nakon folklora nastavljamo s ljetnim kampom mladih glazbenika itd. Odaziv je zaista izvrstan. Posebno je veliki interes za kampove u Češkoj gdje se djeca druže sa svojim češkim vršnjacima, uče jezik, upoznaju češku kulturu i tradiciju, posjećuju razne znamenitosti i povijesna mjesta i na kraju vraćaju se s novim bogatstvima među koje je dobro vladanje češkim jezikom jedna od najvećih vrijednosti.

– Kakva vam je suradnja s lokalnim strukturama vlasti i drugim relevantnim institucijama koje mogu doprinijeti boljem položaju nacionalnih manjina ?

Mi smo u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u kojoj je puno manjina te su manjine, da tako kažemo, dio njenog identiteta pa je i suradnja s lokalnim strukturama, institucijama i vlastima vrlo dobra. Ali i inače imamo informacije da je suradnja naših udruga s lokalnim strukturama i u drugim sredinama izuzetno dobro te se posebno ističe i cijeni njihov kontinuirani doprinos kulturnom životu čitave zajednice u kojoj djeluju .

– Koji su najaktualniji i najznačajniji problemi i potrebe češke nacionalne manjine i kako ih rješavate ? Kako se ostvaruje pravo na obrazovanje, pravo na medije, pravo na uporabu jezika ?

Položaj češke manjine u Hrvatskoj je izuzetno dobar i faktički nema problema koji nije riješen ili nije rješiv odnosno u procesu rješavanja. Trudimo se  surađivati sa svima, a imamo i potporu svih i  Savjeta za nacionalne manjine i  vladina Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i relevantnih ministarstava itd. Trenutno realiziramo neke važne i velike  projekte odnosno gradnje kulturnih centara u Daruvaru ( gdje ćemo između ostaloga smjestiti i našu bogatu arhivu ) i na otoku Pašmanu  ( koji će se posebno koristiti u ljetnom periodu ) što samo za sebe govori o našoj poziciji i položaju. A i inače mogu reći da imamo dobra manjinska prava, a češka manjina ta prava zna i hoće koristiti za dobrobit svoju ali i šire zajednice. Što se tiče obrazovanja tu je situacija također vrlo kvalitetna . U ministarstvu imamo sektor za manjine, a imamo i prosvjetnu savjetnicu za češki jezik . Imamo dvije češke osnovne škole i vrtić, a i inače češki jezik se ući po sva tri obrazovna modela za manjine A, B i C. Što se tiče medija mi imao svoju novinsko-izdavačku kuću „Jednotu „ koja izdaje između ostalog i tjednik i mjesečnik na češkom jeziku, a imamo i posebne emisiju na češkom jeziku na Radio Daruvaru i na Radio Grubišno Polje. I nema problema kada se radi o medijima na našem jeziku ali svakako, kao i većina drugih manjina, željeli bi više biti prisutni u velikim , mainstream medijima poput HRT npr..

  • Kakav je interes za upis u češke škole i vrtiće ?

Velik i dobar. Prošle godine smo otvorili  vrtić i školu čiju su gradnju financirali zajedno hrvatska i češka Vlada . Ali unatoč toga u vrtiću još uvijek nedostaje mjesta za sve zainteresirane i već je u pripremi novi projekt proširenja njegovih kapaciteta . Interes je velik jer se u češki vrtić ne upisuju samo djeca češke nacionalne manjine  već ima interesa čak i u općoj, široj populaciji . A sličan je interes i za školu. Naše škole inče nude vrlo bogat dodatni program , kroz različite seminare, ljetne kampove itd. i tu je na dlanu da tako kažemo ponuđen jedan europski jezik za kojega interes postoji pa i raste. Dodajmo tome da su naše škole multikulturalne u svakom pogledu pa u našim školama možete učiti npr. i mađarski jezik što također sigurno podiže interes za njihovo pohađanje.

  • Kakav je suradnja s vašom matičnom zemljom i da li i to doprinosi boljim i bogatijim odnosima s Hrvatskom. Imate li nekih značajnih projekata ili programa na tom planu ? Radite li možda neke projekte u okviru programa i fondova EU ?

Evo za početak samo da napomenem da nam je za obilježavanje 100 obljetnice u Daruvaru zahvaljujući našem veleposlaniku gostovala i Češka filharmonija . Ali i inače gotovo sve naše organizacije imaju neke pojedinačne i posebne projekte i sadržaje suradnje s Češkom Republikom. To je najčešće razmjena raznih kulturnih, muzičkih , folklornih programa. Imamo npr. i projekte povezivanja i suradnje knjižnica ( Virovitica s češkim gradom Vyškov), ali otvara se sve više prostora i za poduzetnički i ekonomsku suradnju , sve je više ideja i inicijativa i na tom planu. Češka Vlada odnosno ministarstvo vanjskih poslova financiraju i stalni boravak nekih učiteljica u našim školama , Češki savjet  za iseljeništvo nam pomaže u tehničkom , sofisticiranom opremanju naših škola itd. Što se pak tiče europskih fondova i programa naše škole u njima sudjeluju i to zajedno s školama iz Češke. Suradnja je u različitim područjima u svakom slučaju na vrlo visokom nivou i to daje dodatni zamah i poticaj našem radu. A mi koji smo uključeni maksimalno u rad češke manjine, za nas je to postao stil života, to nije obaveza , to se radi ali za to se i živi. I u buduće želimo održavati naše uhodane programe  njegovati jezik i kulturu, okupljati mlade ali i otvoriti se prema novim izazovima i potrebama koji donosi ovo novo digitalno doba.

Stojan Obradović

Show More