U SPLITU ODRŽAN EDUKATIVNI SEMINAR ZA VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA

Print Friendly, PDF & Email

U organizaciji Savjeta za nacionalne manjine RH i Ureda za nacionalne manjine i ljudska prava  Vlade RH u Splitu je 1. istopada  održan seminar  „Unaprjeđenje provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina te uloga vijeća i predstavnika nacionalnih manjina“ .Tema seminara bila je dosadašnja provedba Ustavnog zakona te primjeri dobre prakse iz rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Na seminaru koji je okupio predstavnike nacionalnih manjina Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita uvodna izlaganja održali su predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer i ravnatelj vladinog Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Alen Tahiri . U svojim izlaganjima oni su posebno naglasili značajnu ulogu i potencijale koje vijeća i predstavnici nacionalnih manjina imaju u sustavu lokalne i regionalne samouprave i njihove mogućnosti u posredovanju potreba i interesa nacionalnih manjina prema lokalnim regionalnim vlastima kako bi se problemi nacionalnih manjina što uspješnije rješavali.

Skup je pozdravio splitski gradonačelnik Ivica Puljak  naglasivši da je suradnja Grada s predstavnicima nacionalnih manjina iznimno produktivna , konstruktivna i puna uvažavanja te izrazio očekivanje da će iz ovog seminara proizaći zaključci i inicijative koji mogu dodatno unaprijediti i razviti tu suradnju. Značaj i potrebu održavanja ovakvih seminara izrazili su i Edin Nurkić, predsjednik Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Splita, kao i Kadro Kulašin, predsjednik Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Splitsko-dalmatinske županije te pročelnik za pitanja nacionalnih manjina u Županiji, Damir Gabrić.

U nastavku seminara izlagali su predstavnica Ministarstva pravosuđa i uprave  Zrinka Filipi koja je govorila o Registru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te Marina Kuzmanić Petreš iz Ureda Grada koja je govorila o uspješnom financiranje brojnih projekata, programa te kulturno-umjetničkih manifestacija nacionalnih manjina Grada Splita.

Skup su obogatila i predavanja Natalije Palčić iz  IV. Splitske gimnazije „ Marko Marulić „ na temu „ Nacionalne i etničke manjine u odgojno-obrazovnom sustavu RH – primjer dobre prakse“ te dr. sc. Marite Brčić Kuljiš  s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu na temu „Modeli integracije : EU , Hrvatska , Split „.

Sudionici seminara popratili su izlaganja brojnim raspravama u kojima su posebno istaknuti  pozitivni primjeri suradnje predstavnika nacionalnih manjina i lokalnih vlasti.

Uoči seminara „ Unaprjeđenje provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina te uloga vijeća i predstavnika nacionalnih manjina“ gradonačelnik Ivica Puljak primio je organizatore i predstavnike nacionalnih manjina te istako kako će gradska uprava pod njegovim vodstvom biti predana poštivanju manjinskih i ljudskih prava.

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH Aleksandar Tolnauer tom prilikom pohvalio je suradnju i s prethodnom gradskom administracijom  izrazivši uvjerenje da će se ta suradnja nastaviti i još više jačati te iskazao zadovoljstvo što se u Splitu vodi politika sukladna Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.

STINA

Show More