PROGRAMIMA NACIONALNIH MANJINA 10 % VIŠE SREDSTAVA U 2021. GODINI

Print Friendly, PDF & Email

Savjet za nacionalne manjine RH je  na svojoj 94. sjednici održanoj 14. travnja  donio  odluku o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2021. godini.

U Državnom proračunu planirane su tekuće donacije u iznosu od 46.194.500,00 kuna što predstavlja 10% više sredstava nego u 2020. godini kada je odobreno 41.995.000,00 kuna.

Odlukom o rasporedu sredstava za 2021. godinu predviđeno je neposredno sufinanciranje 88 udruga (s 127 članica), bilateralnih programa kao i programa za stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine, u ukupnom iznosu od 47.594.500,00 kuna što u odnosu na 2020. godinu predstavlja povećanje za 4.199.500,00 kuna odnosno za 9,7%.

 

U 2020. godini  za 83 udruge i ustanove raspoređen je  iznos od 43.395.000,00 kuna.

Prilikom glasovanja o Odluci primjenjivale su se Smjernice i upute Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa dužnosnicima koji obnašaju dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru, te su se zastupnici i predsjednik Savjeta izuzeli od glasovanja o pitanju raspodjele za programe i projekte manjinske  zajednice kojoj pripadaju.

 

U Državnom proračunu za 2021. godinu osigurana su sljedeća sredstva:

  • za tekuće donacije u novcu za programe kulturne autonomije 46.194.500,00 kuna;
  • za kapitalne pomoći unutar općeg proračuna za stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine 840.000,00 kuna;
  • za tekuće pomoći unutar općeg proračuna (Lipovljanski susreti 2021. godine i Večer nacionalnih manjina 2021. Bjelovar) 60.000,00 kuna;
  • za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (financijska potpora sukladno bilateralnom ugovoru s Talijanskom Republikom – korisnik Talijanska drama HNK Ivana pl. Zajca, Rijeka) – 500.000,00 kuna.

 

U 2021. godini predloženo je od strane Povjerenstva sufinanciranje 993 programa kulturne autonomije 88 udruga i 127 članica i to :

–     63 programa informiranja;

  • 69 programa izdavaštva;
  • 407 programa kulturnog amaterizma;
  • 454 programa kulturnih manifestacija;
  • 3 programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma;
  • programi stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine i manifestacije Lipovljanski susreti 2021. i Večer nacionalnih manjina 2021., Bjelovar;
  • financijska pomoć sukladno bilateralnom ugovoru s Talijanskom Republikom (korisnik Talijanska drama HNK Ivana pl. Zajca, Rijeka)

Institut STINE

Show More