UVJERENI SMO DA ĆE VLADA OSIGURATI UČINKOVITU PROVEDBU OPERATIVNIH PROGRAMA ZA NACIONALNE

Print Friendly, PDF & Email

Intervju : Vladimir Bilek , saborski zastupnik češke i slovačke nacionalne manjine i  predsjednik Kluba nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru

Odlučnost i spremnost Vlade nedvojbeno potvrđuje činjenica da se od Operativnih programa nije odustalo unatoč teških okolnosti s kojima se suočavamo. Naravno da se išlo i u neke kompromise , ali bitni sadržaji i pravci ostvarivanja manjinskih prava čvrsto su ugrađeni u programe.  Operativni programi ne donose korist samo nacionalnim manjinama nego i svim stanovnicima području u kojem se određeni projekti i programi primjenjuju.

 • Vlada je na samom kraju prošle godine usvojila Operativne programe za nacionalne manjine za razdoblje 2020.- 2024. To je drugi put da Vlada donosi jedan ovakav važan dokument za nacionalne manjine. Najprije, kakva su iskustva i ocjene o realizaciji prethodnih Operativnih programa(2017.-2020.). Koliko se uspjelo, a koji su bili najveći problemi?
 • Da, prvi puta su Operativni programi doneseni u prethodnom mandatu i to je zaista bilo prvi put da je jedan paket raznih projekta , programa i prava za nacionalne manjine donesen kao jedan jedinstveni Vladin dokument. Pripreme za njegovo usvajanje trajale su više od godinu dana i nije bila jednostavna ni priprema ni realizacija koja je uslijedila ali ako, ponavljam, uzmemo u obzir činjenicu da je to zaista bio prvi put da se kreće s jednom takvom praksom mislim da možemo biti prilično zadovoljni postignutim.  Uvjerili smo se da kada imate jedan ovakav obuhvatan program koji kao cjelovit dokument ima potporu i potvrdu Vlade mnogi problemi su puno lakše rješivi interesi ostvarivi. Naravno, bilo je otpora i teškoća pa i unatoč eksplicitnoj podršci Vlade i samog premijera pojedine službe u resornim ministarstvima nisu uvijek imali razumijevanja ili materijalno financijskog prostora za realizaciju utvrđenih programa. No,  u cjelini gledajući sama činjenica da je kroz ovih nekoliko godina zaustavljen trend smanjivanja sredstava za nacionalne manjine i da su ta sredstva počela rasti nesumnjivo govori da je napravljen jedan novi kvalitativni iskorak u ostvarivanju manjinskih prava.  
 • Koliko su vam ta iskustva poslužila u donošenju novih Operativnih programa ? Da li se i u čemu oni u svojoj metodologiji i planiranoj provedbi razlikuju od prethodnih ?
 • Priprema novih Operativnih programa bila je puno brža pa su u manje od pola godine nove Vlade već bila usvojena , a vrlo je važno istaći i da smo metodološki ojačali realizaciju koja nas očekuje odnosno utvrdili vrlo konkretne mjere praćenja njihove implementacije. Sve se to odvijalo u vrlo teškim okolnostima suočavanja s posljedicama pandemije ali i potresa što je pogodilo mnoge društvene razvojne i gospodarske aspekte ali nije onemogućilo ove programe i to zaslužuje svaku pohvalu. U daljnjim aktivnostima naš je plan da maksimalnu u realizaciju uključimo  ne samo ministarstva već i sve relevantne lokalne i regionalne institucije te dapače smatramo kao bi u budućnosti ove Operativne programe za nacionalne manjine trebalo spustiti na lokalni nivo odnosno tražiti od lokalnih i regionalnih vlasti da donesu slične dokumente za svoja područja i svoje nadležnosti.

VAŽNOST DRŽAVNOG ALI I LOKALNOG NIVOA

 • Kako je uopće teklo pregovaranje i dogovaranje s Vladom , a kako sa samim nacionalnim manjinama ?

I sam sam zastupnik dvije nacionalne manjine , češke i slovačke , i znam kako je to zahtjevan i složen posao, a da ne govorim o kolegama Veljku Kajtaziju ili Ermini Lekaj Prljaskaj koji zastupaju pet ili čak dvanaest  nacionalnih manjina. Ja sam još u prethodnom mandatu formirao Savjet saborskog zastupnika češke i slovačke nacionalne manjine koji mi je ovom prilikom značajno pomogao u formiranju našeg dijela Operativnih programa i preko kojega smo koordinirali naše potrebe za čitavo područje Hrvatske. Znam da su spomenuti zastupnici intezivno radili na terenu i bili u stalnom kontaktu i suradnji s pripadnicima nacionalnih manjina koje zastupaju kako bi se maksimalno posredovale njihovi zahtjevi i potrebe. Mislim da je ovo prvi put da su Hrvatskom saboru u drugi mandat izabrani svi isti zastupnici nacionalnih manjina i to je u mnogočemu olakšalo rad na pripremi i usvajanju Operativnih programa. Odlučnost i spremnost Vlade nedvojbeno potvrđuje činjenica da se od Operativnih programa nije odustalo unatoč teških okolnosti s kojima se suočavamo. Naravno da se išlo i u neke kompromise , ali bitni sadržaji i pravci ostvarivanja manjinskih prava čvrsto su ugrađeni u programe.   

 • Imate li sigurnosne mehanizme za provođenje Operativnih programa ?
 • Mislim da su ovi Operativni programi podignuti na viši stupanj činjenicom da su ovaj put Operativni programi sastavni dio Vladinog programa koji je potvrđen i kroz državni proračun, a ne tek jedan dokument koji Vlada donosi . Činjenica da su Operativni programi konkretno vezani za proračun važan je činilac njihove uspješne implementacije.
 • Ovi Operativni programi imaju naravno izuzetan značaj za nacionalne manjine , ali i ukupno društvo odnosno sredine u kojima manjina žive s pripadnicima većinskog naroda ? Što na tom planu Operativni programi donose ?
 • Apsolutno . Operativni programi ne donose korist samo nacionalnim manjinama nego i svim stanovnicima području u kojem se određeni projekti i programi primjenjuju. Puno je manjinskih projekta koji unapređuju ukupnu infrastrukturu, poljoprivredu i gospodarstvo nekog područja ili lokalne sredine i jačaju njen razvoj u mnogim segmentima i na dobrobit svih. Ključnu ulogu tu imaju Ministarstvo regionalnog razvoja  koje radi na sufinanciranju različitih infrastrukturnih projekata ( npr. cestovne mreže, vodovodne mreže itd ) , zatim tu važne uloge imaju ministarstva poljoprivrede te gospodarstva preko kojih  se  ostvaruju potpore za jačanje poljoprivrede i sufinanciraju nabavka opreme i poslovanje gospodarskih subjekata. Dobra je stvar da smo već za ovu godinu uspjeli podići iznose sredstava te skoro očekujemo razne natječaje za lokalne zajednice , udruge , gospodarske subjekte , poljoprivrednike…

DOBROBIT I ZA ŠIRU ZAJEDNICU

 • Programi sadržavaju i dosta  važnih nematerijalnih obaveza vezanih za unapređenje tolerancije , šire  upoznavanje s doprinosom  nacionalnih manjina hrvatskom društvu , osiguranje ali i jačanje jezičnih prava itd. U prethodnim Operativnim programima bilo je predviđeno posebno tijelo za promicanje tolerancije u društvu koje bi čak osobno vodio potpredsjednik Vlade ali, koliko znamo, to nikad nije stvarno zaživjelo. Što ovaj put očekujete na tom planu ?

Mislim da se na tom planu također otvara jedno novo poglavlje i da se taj trend pokazao i potvrdio u proteklih šest-sedam mjeseci . Očekujemo intezivnu suradnju s Vladom na tim pitanjima i mislim da polako mijenjamo klimu društvene tolerancije. Nažalost, nekad pojedinci koji nanose štetu ne samo manjinama već i čitavom društvu dobivaju puno veći prostor nego što imaju stvarnu realnu snagu i značaj  ali mislim da smo pokrenuli proces suzbijanja takvih pojava i na tome će se dalje predano raditi.

 • Kakva je uloga potpredsjednika Vlade iz redova nacionalnih manjina B. Miloševića i da li će njegovo sudjelovanje u Vladi doprinijeti efikasnijem ostvarivanju Operativnih programa?
 • Bez daljnjega sudjelovanje Borisa Miloševića dodatno osnažuje i osigurava mehanizme ostvarivanja odnosno ponajviše kontrole ostvarivanja operativnih programa  za nacionalne manjine . Međutim mi želimo kreirati praksu u kojoj će ostvarivanje zacrtanih programa i projekta ići svojim normalnim tokom kroz ministarstva i nadležne institucije te da će eventualne intervencije biti što rjeđe i minimalno potrebne.

VAŽNOST POPISA I LOKALNIH IZBORA

 • Ove godine se održava popis stanovništva ? U čemu je njegova posebna važnost za nacionalne manjine i da li se planiraju neke mjere kako bi se osiguralo njihovo adekvatno sudjelovanje ?
 • Što se tiče popisa stanovništva Klub zastupnika nacionalnih manjina intezivno je u proteklom razdoblju radio na toj problematici. Imali smo više operativnih dogovora sa predstavnicima Ministarstva uprave , s Vladom i samim premijerom i nastojali smo , a mislim da smo u tome i uspjeli , osigurati nužne mehanizme adekvatnog sudjelovanja u popisu odnosno provođenju popisa stanovništva. Nažalost, kao što je poznato popis je zbog korona krize odgođen za lipanja, ali dobra je stvar da će po prvi puta u ovom popisu postojati mogućnost digitalnog odnosno elektronskog popisa stanovništava koji bi trajao deset dana i mogli bi ga koristiti građani putem platforme e-građanin a nakon toga bi se krenulo u fizičko popisivanje stanovništva . Što se pak samih nacionalnih manjina u tom popisu tiče treba ozbiljno i odgovorno shvatiti da je popis stanovništva izuzetno važan za sve ali za manjine posebno. naime na osnovu popisa stanovništva i njegovih rezultata  utvrđuju se i neka prava nacionalnih manjina odnosno njihovo korištene i primjena  ( uporaba jezika, obrazovanje, sudjelovanja u organima vlasti i uprave  ) i to kako na lokalnom i regionalnom nivou tako i na državnom nivou. Svakako treba istaći da rezultati popisa značajno određuju mogućnosti nacionalnih manjina da sudjeluju u donošenju odluka u sredinama gdje žive , određuju njihovo sudjelovanje u tijelima lokalnih vlasti , mogućnosti obnašanja funkcija u općinskim, gradskim i županijskim skupštinama itd. Skrenuo bih pažnju da je ovo posebno važan popis stanovništva iz zbog mogućnosti da tu bude zadnji popis ovakve vrste , dakle fizički popis jer sve više ulazimo u digitalnu tehnologiju i sasvim je realno očekivati da sljedeći popis za desetak godina bude baziran na nekim e-karticama i podacima . Naime, uskoro ćemo vjerojatno i imati elektronske osobne iskaznice preko kojih će se u svakom momentu i kontinuirano moći dolaziti do podataka koje uobičajeno skupljamo kroz popise stanovništva. U svakom slučaju popis stanovništva u ovom momentu ima izuzetno značenje za utvrđivanje manjinske pripadnosti i na tome temeljena mnoga manjinska prava . 
 • Održavaju se i lokalni izbori ove godine. Klub zastupnika nacionalnih manjina potaknu je i neke izmjene zakonske regulative. Hoće li manjine moći adekvatno ostvariti svoja prava na lokalnom i regionalnom nivou i o čemu to najviše ovisi ?
 • Pa rekao bih da prije svega to ovisi o nama samima. Zato držim izuzetno značajnim da svagdje gdje nacionalne manjine na to imaju prava istaknu svoje kandidate za tijela lokalne i regionalne samouprave te da se naravno pripadnici manjina u što većem broju uključe u same izbore i iskoriste pravo dopunskog glasa koje smo već dva puta osigurali na lokalnim izborima . Za ove izbore pak iz Kluba zastupnika nacionalnih manjina predloženi su i određeni amandmani vezano za Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi te Zakona o lokalnim izborima. Posebno držim značajnim prihvaćanje amandmana kojim u slučaju da na lokalnim izborima nije postignuta odgovarajuća zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina slijede dopunski izbori koji se trebaju održati u roku od 90 dana i na kojima biraju samo pripadnici nacionalnih manjina koji imaju pravo na zastupljenost. Time se osigurava i dodatni izborni legitimitet manjinskih predstavnika odnosno da upravo oni koji su i izabrani od manjinskih birača  zastupaju njihove potrebe i interese.

 Pripremili: Antun Brađašević i Stojan Obradović

Show More