Europska komisija odgovara na inicijativu „Minority Safepack“ : POŠTIVANJE PRAVA MANJINJA JEDNA JE OD TEMELJNIH VRIJEDNOSTI UNIJE – PROVEDBA POSTOJEĆEG ZAKONODAVSTVA I POLITIKA SNAŽNO BI DOPRINIJELA CILJEVIMA INICIJATIVE

Print Friendly, PDF & Email

Europska komisija odgovara na inicijativu „Minority Safepack“  : POŠTIVANJE PRAVA MANJINJA JEDNA JE OD TEMELJNIH VRIJEDNOSTI UNIJE  –  PROVEDBA POSTOJEĆEG ZAKONODAVSTVA I POLITIKA SNAŽNO BI DOPRINIJELA CILJEVIMA INICIJATIVE  

Europska komisija odgovorila je na europsku građansku inicijativu „Minority Safepack – one million signatures for diversity in Europe” („Minority SafePack” – milijun potpisa za raznolikost u Europi), petu uspješnu inicijativu koju je podržalo više od milijun građana diljem EU-a.

Cilj je inicijative poboljšati zaštitu pripadnika nacionalnih i jezičnih manjina. U odgovoru Komisije pažljivo se ocjenjuju prijedlozi organizatora te se utvrđuje kako se postojećim i nedavno donesenim zakonodavstvom EU-a podupiru različiti aspekti te inicijative. U odgovoru se navode daljnje mjere.

Potpredsjednica za vrijednosti i transparentnost Věra Jourová izjavila je: Ova peta uspješna europska građanska inicijativa pokazuje da se europski građani osjećaju vrlo uključenima i žele sudjelovati u javnoj raspravi o oblikovanju politike Unije. Poštovanje prava pripadnika manjina jedna je od temeljnih vrijednosti Unije, a Komisija je predana promicanju tog programa.

Ocjena Komisije i daljnje postupanje

Uključivanje i uvažavanje bogate kulturne raznolikosti Europe jedan je od prioriteta i ciljeva Europske komisije. Inicijativa je prvi put predstavljena 2013., a posljednjih se godina primjenjuje širok raspon mjera koje se odnose na nekoliko aspekata prijedloga iz inicijative. U Komunikaciji se svaki od devet pojedinačnih prijedloga ocjenjuje zasebno, uzimajući u obzir načela supsidijarnosti i proporcionalnosti. Iako se ne predlažu daljnji pravni akti, potpuna provedba postojećeg zakonodavstva i politika snažno bi doprinijela ciljevima inicijative.

Kontekst

Europskom građanskom inicijativom „Minority Safepack” poziva se na donošenje niza pravnih akata za poboljšanje zaštite pripadnika nacionalnih i jezičnih manjina te jačanje kulturne i jezične raznolikosti u Uniji.

Organizatori su 10. siječnja 2020. svoju inicijativu službeno podnijeli Komisiji. Uspješno su prikupili 1 228 422 valjane izjave o potpori i dostigli potrebne pragove u 11 država članica. Komisija se 5. veljače 2020. sastala s organizatorima.

Organizatori su 15. listopada 2020. predstavili svoju inicijativu i njezine prijedloge na javnom saslušanju održanom u Europskom parlamentu. Komisija je potom imala tri mjeseca da donese komunikaciju u kojoj iznosi svoje pravne i političke zaključke o inicijativi.

Europski parlament raspravljao je o inicijativi na plenarnoj sjednici 14. prosinca, a 17. prosinca 2020. podržao ju je donošenjem rezolucije.

 

Izvor : Europska komisija
Glavna uprava za komunikacije

Predstavništvo u Hrvatskoj

Show More