NOVI DESETOGODIŠNJI PLAN ZA POTPORU ROMIMA U EUROPSKOJ UNIJI

Print Friendly, PDF & Email

Europska komisija 7.10. je donijela novi desetogodišnji plan za potporu Romima u EU-u, uključujući prijedlog za preporuku Vijeća. U fokusu je sedam ključnih područja: ravnopravnost, uključenost, sudjelovanje, obrazovanje, zapošljavanje, zdravlje i stanovanje. Za svako područje Komisija je utvrdila nove ciljeve i preporuke za države članice o tome kako ih postići. I jedno i drugo služit će kao važni instrumenti za praćenje napretka kako bi se osiguralo da EU ostvaruje daljnje rezultate u pružanju neophodne potpore koja je i dalje potrebna velikom broju Roma koji žive u EU-u.

Potpredsjednica za vrijednosti i transparentnost Věra Jourová izjavila je: Jednostavno rečeno, u proteklih deset godina nismo učinili dovoljno kako bismo pružili potporu romskom stanovništvu u EU-u. Za to nema isprike. Mnogi od njih i dalje se suočavaju s diskriminacijom i rasizmom. To je neprihvatljivo. Danas ponovo pokrećemo rad na ispravljanju te situacije. Postavili smo jasne ciljeve i ponovo naglašavamo da smo odlučni ostvariti istinske promjene u sljedećem desetljeću.

Povjerenica za ravnopravnost Helena Dalli izjavila je: Da bi Europska unija doista postala Unija ravnopravnosti moramo osigurati da se milijuni Roma tretiraju jednako kao svi ostali građani, da su uključeni u društvo i da mogu sudjelovati u društvenom i političkom životu bez iznimke. S ciljevima iz Strateškog okvira koji smo danas donijeli očekujemo da ćemo do 2030. ostvariti istinski napredak prema Europi u kojoj se Romi slave kao dio Unijine raznolikosti, sudjeluju u našim društvima, imaju sve mogućnosti da daju svoj puni doprinos političkom, društvenom i gospodarskom životu u EU-u i imaju koristi od njega.

Krajnji cilj je potpuna ravnopravnost, ali Komisija je na temelju napretka postignutog za trajanja prethodnog okvira predložila minimalne ciljeve za 2030. To uključuje sljedeće:

  • smanjenje broja slučajeva diskriminacije Roma za najmanje polovinu
  • udvostručenje postotka Roma koji podnesu prijavu ako dožive diskriminaciju
  • smanjenje jaza između Roma i opće populacije u pogledu blagostanja odnosno siromaštva, za najmanje polovinu
  • smanjenje jaza u pogledu sudjelovanja djece u ranom i predškolskom odgoju za najmanje polovinu
  • u državama članicama sa znatnim udjelom romskog stanovništva, smanjenje postotka romske djece koja pohađaju odvojene osnovne škole za najmanje polovinu
  • smanjenje jaza u pogledu razlika na temelju spola u zapošljavanju i u pogledu zaposlenosti općenito za najmanje polovinu
  • smanjenje jaza u pogledu očekivanog životnog vijeka za najmanje polovinu
  • smanjenje jaza u pogledu stambene zbrinutosti za najmanje jednu trećinu
  • osiguravanje da najmanje 95 % Roma ima priključak na vodovodnu mrežu.

Da bi se postigli ti ciljevi bitno je da države članice donesu prave politike. Komisija državama članicama pruža smjernice i utvrdila je popis mjera koje one trebaju poduzeti kako bi ubrzale napredak u postizanju ravnopravnosti Roma, njihove uključenosti i sudjelovanja. Smjernice i razne mjere obuhvaćaju razvoj sustava potpore za Rome žrtve diskriminacije, kampanju podizanja svijesti u školama, potporu za postizanje financijske pismenosti, promicanje zapošljavanja Roma u javnim ustanovama i poboljšanje dostupnosti kvalitetnih kontrola zdravlja, medicinskih probira i planiranja obitelji za Romkinje.

Izvor : Predstavništvo EU u Hrvatskoj

Show More