PROMOVIRANA KNJIGA SJEĆANJE NACIONALNIH MANJINA U HRVATSKOJ NA SUDJELOVANJE U DOMOVINSKOM RATU

Print Friendly, PDF & Email

U Češkom narodnom domu u Zagrebu 8. listopada promovirana je knjiga dr. sc. Filipa Škiljana, istraživača u Institutu za migracije i narodnosti „Sjećanje nacionalnih manjina u Hrvatskoj na sudjelovanje u Domovinskom ratu„. Knjiga je nastala kao rezultat sustavnog istraživanja koje je inicirala Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba koja je ujedno i izdavač ove vrijedne publikacije.

Do danas je objavljeno svega nekoliko publikacija o sudjelovanju pojedinih nacionalnih manjina u Domovinskom ratu od kojih je dvije knjige o sudjelovanju Mađara i Bošnjaka objavio upravo Filip Škiljan.

U ovoj knjizi pak se ovoj tematici prišlo sveobuhvatno te su  zastupljene priče albanske, bošnjačke, bugarske, crnogorske, češke, mađarske, makedonske, njemačke, ruske, rusinske, romske, poljske, slovenske, slovačke, srpske, talijanske, ukrajinske i židovske nacionalne manjine, a obrađena su područja od  Baranje, preko vukovarskog područja, našičkog područja, Osijeka, Slavonskog Broda, Lipovljana, Daruvara, Lipika, Zagreba, Istre do Dubrovnika.

U uvodu svoje knjige autor Filip Škiljan ističe kako je ključni cilj ovog projekta potaknuti daljnji interes za istraživanje ove važne ali i u velikoj mjeri marginalizirane i zanemarene teme Domovinskog rata.

Govoreći o metodologiji istraživanja ove tematike autor ističe kako je u velikoj mjeri koristio usmenu povijest (oral history), pa je  i svoju knjigu naslovio „Sjećanje nacionalnih manjina u Hrvatskoj na sudjelovanje u Domovinskom ratu„. Nisam se usudio knjigu nazvati Nacionalne manjine u Domovinskom ratu budući da se radi o prikupljenim sjećanjima, a ne i o istraženoj arhivskoj građi. Stoga je ova knjiga tek jedan početak za daljnja istraživanja koja će se morati obaviti u budućnosti, kaže Škiljan.

Treba nastaviti s istraživanjima i treba nastaviti sa sređivanjem gradiva koje se nalazi u Memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata i Vojnom arhivu. Na taj će se način moći objektivnije i preciznije sagledati sudjelovanje nacionalnih manjina u Domovinskom ratu.Trebalo bi nastaviti i s prikupljanjem priča pojedinaca kako bi dobili jasnu predstavu o tome kroz što su pripadnici manjina na ratištima diljem Hrvatske prolazili. Ovakva istraživanja sigurno mogu doprinijeti objektivnijoj slici o nacionalnim manjinama u hrvatskom društvu , suprotstaviti se manipulacijama pa i dati doprinos procesu pomirenja, kazao je autor Filip Škiljan za Manjinski forum.

Show More