Prva emisija u 2020. godini iz ciklusa: MANJNSKI RADIO FORUM – Izazovi multietničnosti u hrvatskom društvu

Print Friendly, PDF & Email

1. emisija iz drugog ciklusa projekta MANJINSKI RADIO FORUM – izazovi multietničnosti u hrvatskom društvu koji se realizira uz poporu Fonda za pluraliazam Agencije za eleketroničke medije ( AEM ) Tema : Pojave diskriminacije djece manjinskih i ranjivih skupina u obrazovnom ptrocesu «Škole na daljinu« – ŠKOLA NA DALJINU POKAZUJE I NOVE OBLIKE DISKRIMINACIJE MANJINSKIH I RANJIVIH SKUPINA

gošća emisije  dr.sc. Antonija Petričušić

Emisiju možete preuzeti sa linka:

https://voca.ro/p4pLUUBSYGc

 

Show More