Priručnik za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Print Friendly, PDF & Email

Donosimo vrlo koristan Priručnik za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina kojeg smo pripremili u okviru Instituta STINE

PRIRUCNIK za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Show More