MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA NE REAGIRA NA UPOZORENJA O OBRAZOVNOJ DISKRIMINACIJI

Print Friendly, PDF & Email

Ministarstvo znanosti i obrazovanja ne odaziva se na upite GOOD inicijative i drugih organizacija i inicijativa koje posljednjih tjedana upozoravaju na diskriminaciju prema romskoj, srpskoj, izbjegličkoj i drugoj djeci nedominantnog etničkog porijekla i kojima hrvatski nije materinski jezik.

Donosimo priopćenje koje smo primili u našu redakciju u integralnom obliku:

 

Zašto su neka djeca ostavljena na pristojnoj udaljenosti?

 

Devet punih tjedana nakon početka nastave na daljinu, najranjivije su grupe djece u potpunosti ili djelomično isključene iz odgojno-obrazovnog procesa te je time narušeno njihovo ljudsko pravo na obrazovanje.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja ne odaziva se na upite GOOD inicijative i drugih organizacija i inicijativa koje posljednjih tjedana upozoravaju na diskriminaciju prema romskoj, srpskoj, izbjegličkoj i drugoj djeci nedominantnog etničkog porijekla i kojima hrvatski nije materinski jezik.

Osim toga, učenici i obitelji koji žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva, kao i druga djeca koja pripadaju marginaliziranim i ugroženim grupama, zbog zatvaranja škola, izgubili su i različite oblike pomoći i podrške koje su inače dobivali kroz školski sustav poput besplatnog obroka za dijete, psihološke podrške, podrške u učenju i sl.

Stoga će GOOD inicijativa i organizacije Are You Syrious, Romska organizacija mladih Hrvatske i Srpsko narodno vijeće  uputiti i  pritužbu UN-ovu Odboru za prava djeteta zbog povrede prava na pristup obrazovanju te diskriminaciju djece kojima hrvatski nije materinji jezik u procesu provedbe nastave na daljinu, temeljem Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbi.

GOOD inicijativa, Are You Syrious?, Romska organizacija mladih Hrvatske i Srpsko narodno vijeće smatraju da obrazovne vlasti trebaju poduzeti ozbiljne korake u uključivanju ranjivih i marginaliziranih grupa u odgojno-obrazovni proces. To znači osiguravanje potrebnih informacija učenicima, obiteljima i nastavnicima, pristup adekvatnim nastavnim sadržajima, nadoknadu gradiva i podršku u nastavi svima kojima je to potrebno,  ali i potrebna sredstva i uvjete za rad.

Svi zahtjevi nalaze se u otvorenom pismu koje u cijelosti možete pročitati ovdje.

Kontakti za medije:

Emina Bužinkić, GOOD Inicijativa [emina.buzinkic@gmail.com, 0996655446]
Siniša-Senad Musić, Romska organizacija mladih Hrvatske [smusic@romhr.hr, 0953456560]
Nina Čolović, Srpsko narodno vijeće [nina.colovic@snv.hr, 0994927329]
Antonija Petričušić, Pravni fakultet Zagreb [apetricusic@pravo.hr, 0918872658]

Institut STINE

 

 

 

 

 

 

Show More