Print Friendly, PDF & Email

11. emisija serijala „Mladi i građanski aktivizam„ OSNAŽIVANJE SAVJETA MLADIH – VAŽAN INSTRUMENT NJIHOVOG VEĆEG AKTIVIZMA

Intervju: Goran Biličić, predsjednik splitske udruge INFO zone Split nositelja projekta „Savjet mladih – kako dalje„ U Zagrebu je u listopadu u organizaciji INFO ZONE iz Splita održano završno događanje projekta “Savjeti mladih – kako dalje?”. INFO zona kontinuirano radi na pitanjima većeg i kvalitetnijeg uključivanja mladih u javni društveni …

24. tekst iz serijala „Izazovi i dileme unapređivanja manjinske politike u hrvatskom društvu„- EDUKACIJOM PROTIV STEREOTIPA I PREDRASUDA

Kroz prizmu analize stereotipa i predrasuda prema pripadnicima nacionalnih manjina možemo realnije sagledati neke važne aspekte društvene stvarnosti te aktualizirati trenutno stanje. Bitno je osvijestiti procese i njihove posljedice i shvatiti kako stereotipi vode u predrasude, a predrasude u diskriminaciju, direktnu ili indirektnu koje nekad ni njeni dionici nisu uvijek …

10.emisija serijala „Mladi i građanski aktivizam„ -MLADI TREBAJU BITI SADAŠNJOST A NE BUDUĆNOST DRUŠTVA – Intervju: Dr. sc. Nikola Baketa, Institut za društvena istraživanja – Zagreb

Nedavno je u organizaciji GONGA održan okrugli stol pod nazivom: „Prema inkluzivnoj demokraciji : spuštanje dobne granice za političko sudjelovanje na 16 godina„ (kako glasi i naziv istraživačke studije prof. Berte Šalaja koja je bila podloga za raspravu). U raspravi su iznesena različita stajališta, uključivo i ona pro & contra …

23. tekst serijala „Izazovi i dileme unapređivanja manjinske politike u hrvatskom društvu„- SEGREGACJA JE GLAVNI ROMSKI PROBLEM ALI JOŠ UVIJEK NIJE DOVOLJNO OSVIJEŠTENA I PREPOZNATA

Intervju: Siniša Senad Musić, podpredsjednik Romske organizacije mladih Hrvatske i koordinator alternativnog praćenja realizacije strateških nacionalnih dokumenata za Rome u Hrvatskoj i Sloveniji, projekt kojega  podupire Europska komisija. U strateškom promišljanju rješavanja romskih problema najveći propust čitavog pristupa je to što se uopće  ne adresira  segregacija Roma koja je njihov …

Najnovije