Print Friendly, PDF & Email

UNAPREĐIVANJE POLOŽAJA ŽENA U MANJINSKIM ZAJEDNICAMA VAŽAN JE ČINILAC BORBE PROTIV VIŠESTRUKE DISKRIMINACIJE

Intervju : Dr.sc. Antonija Petričušić , profesorica sociologije na Pravnom fakultetu u Zagrebu i donedavna članica Savjetodavnog odbora stručnjaka Vijeća Europe za praćenje provedbe Okvirne konvencije o pravima nacionalnih manjina Zajedničko povjerenstva za znanstveno-tehničku suradnju Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije u prosincu prošle godine odobrilo je 21 …

30.tekst serijala „Izazovi i dileme unapređivanja manjinske politike u hrvatskom društvu„ KROZ AKTIVNOSTI SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE ŽELIMO POTAKNUTI NOVE SADRŽAJE I PRISTUPE RAZVOJA MANJINSKE POLITIKE

Intervju: Tibor Varga,  predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH Unapređivanja kriterija za  prijavu programa kulturne autonomije za cilj ima usmjeriti prijavu programa na određena područja važnim za opstanak i razvoj manjinskih zajednica. To su programi za mlade, informiranje, očuvanje jezika, očuvanje arhivsko-povijesne građe itd.. Savjet će u narednom periodu  nastojati …

29. tekst serijala: Izazovi i dileme unapređivanja manjinske politike u hrvatskom društvu ZA SAGLEDAVANJE REALNOG STANJA MANJINSKIH PRAVA TREBA PROVESTI DUBLJE ANALIZE I RELEVANTNA ISTRAŽIVANJA UKUPNE MANJINSKE POLITIKE

Intervju: Ljubomir Mikić,  autor izrade više Alternativnih izvješća civilnog sektora i manjinskih udruga o stanju manjinskih prava u hrvatskom društvu Određeni ciljevi manjinske politike koji su postavljeni  sigurno nisu ostvareni i trebalo bi napraviti ozbiljne i dubinske analize zašto se to događa odnosno zašto se ti ciljevi ne ostvaruju, koje …